Een deel van het team van Melior onderwijs, links Adriëtte Tervoort.
Een deel van het team van Melior onderwijs, links Adriëtte Tervoort. Foto: Zilte C

Onderwijstijgers Melior onderwijs vieren 5-jarig bestaan

Bedrijf belicht

Melior Onderwijs
Willibrordus Business Center
Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo
TP: 06-46261603
www.melioronderwijs.nl
info@melioronderwijs.nl
FB/ insta/ LinkedIn: Melior onderwijs

HEILOO - ‘Onderwijstijgers’, zo worden de docenten van Melior Onderwijs, de onderwijs- en begeleidingsdienst gespecialiseerd in taal, ook wel genoemd door hun cliënten. En dat klopt ook: deze 25 specialisten helpen leerlingen met taalachterstanden uit alle hoeken van het onderwijs, van basisonderwijs tot speciaal onderwijs tot voortgezet onderwijs, vooruit.

Adriëtte Tervoort-Beemster richtte de onderwijs- en begeleidingsdienst op in 2016. Destijds werkte zij als ambulant begeleider bij Stichting VierTaal, waar zij TOS-leerlingen (leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis) en slechthorenden begeleidde. Ze kreeg veel vragen voor leerlingen met andere taalproblematiek, zoals NT2 of taalachterstanden. Destijds was er nog niet voldoende aanbod in het onderwijs voor deze leerlingen.

Bruggen bouwen
De Heiloose wilde ook deze leerlingen helpen en besloot Melior Onderwijs op te richten. Het bleek een schot in de roos: inmiddels heeft Melior met zijn 25 docenten, linguïsten, logopedisten en onderwijsassistenten iedere expertise in huis op onderwijsgebied. Ze begeleiden iedereen, van leerlingen met complex gestapelde problematiek tot leerlingen die alleen een steuntje in de rug nodig hebben. Dit alles op het gebied van taal, maar ook bijvoorbeeld rekenen, faalangst en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij hebben inmiddels fantastische samenwerkingen met ouders, diverse scholen en samenwerkingsverbanden in de regio.

Bewegend leren zet het brein aan
“De docenten van Melior Onderwijs kijken naar de leerling, wat hij of zij nodig heeft organiseren we, maatwerk dus! Als iedereen beweert dat het niet kan, dan kunnen wij het wel”, aldus Adriëtte. “Als de leerling bij ons wordt aangemeld heeft hij of zij blijkbaar niet voldoende aan de lesstof die wordt aangeboden in de klas. Daarom bieden we het aan op een andere manier”, zo legt zij uit. De sleutel tot het succes van Melior Onderwijs is ‘bewegend leren’: er wordt bijvoorbeeld een circuit van gekleurde blokken uitgezet waarbij de leerling al zijn zintuigen moet gebruiken om te oefenen met spelling of met klanken. Kortom, met Melior Onderwijs zitten de leerlingen bijna nooit aan tafel. “Als je beweegt zet je namelijk je brein aan”, glimlacht Adriëtte. De leerlingen vinden het maar wat leuk en nog belangrijker is: het werkt!

Naast het bijspijkeren van de leerling is de driehoek leerling, ouders, school van groot belang. “Wij trekken samen op”, aldus Adriëtte. Tijdens het eerste intakegesprek wordt zowel de leerkracht als de ouder erbij betrokken en via logboeken kan iedereen de progressie volgen. De leerlingen worden op school begeleid of desgewenst op het kantoor van Melior Onderwijs in het Willibrordus Business Center in Heiloo.

Een verrijking voor uw onderwijsinstelling
Baanbrekend zijn de projecten op scholen, waar de experts van Melior docenten begeleiden in taalbewust lesgeven. Via co-teaching instrueren zij de leerkrachten in bewegend leren of laten zij zien hoe je NT2-lessen (Nederlands voor anderstaligen) geeft. Ook laten zij leerkrachten zien hoe je cultuurbewust of traumabewust lesgeeft. De ervaringen met de scholen die zij inmiddels begeleid hebben onderbouwen de kracht van Melior Onderwijs.

Voor diverse scholen verzorgt Melior Onderwijs ook remedial teaching en huiswerkbegeleiding. “Zeker door de schoolsluiting vanwege de coronamaatregelen bleek hier enorme behoefte aan te zijn”, aldus Adriëtte. Vanuit haar huiselijke werkruimte met prachtige lichtinval begint ze te stralen als ze vertelt over haar passie: “Welk soort begeleiding wij ook bieden: taal blijft de rode draad, daar gaat ons hart sneller van kloppen.”

Vertegenwoordigers van basisscholen, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, alsmede ouders of verzorgers, worden van harte uitgenodigd voor een informatief gesprek over de mogelijkheden waarmee Melior Onderwijs uw leerkrachten of leerlingen verder kan helpen.

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant