Wat vind jij?
Wat vind jij? Foto: aangeleverd

Ingezonden brief: Waarom de Kanaalweg open moet blijven…

Algemeen

Waarom de Kanaalweg open moet blijven…

* Omdat anders de énige en belangrijkste oost-west verbinding vanaf de Kennemerstraatweg en de oostkant (Boekel) aan het toch al overbelaste wegennet wordt onttrokken.                                                        

* Omdat anders, i.p.v. spreiding, al het verkeer eenzijdig door woonwijk Ypestein wordt geleid met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid van de wijk t.a.v. verkeersveiligheid (er staan twee scholen, en kinderen gaan meerdere keren per week over het drukke kruispunt naar de gymzaal op het GGZ-terrein), fijnstofdepositie, geluidsoverlast en, nu nog verboden, vrachtverkeer. Dit, terwijl deze ontsluitingswegen (Rosendaal en Ypesteinerlaan) al jaren een sluiproute zijn voor verkeer van en naar Castricum, Limmen, Egmond, Zandzoom en Noord-Holland noord. En daar komt straks nog meer verkeer bij na de realisering van ruim 1250 woningen in de Zandzoom. Ook gaan Zandzoom-kinderen straks naar de scholen Meander of De Ontdekkers. Bovendien zullen veel van die bewoners boodschappen doen bij Albert Heijn in Ypestein. Zie ook het verontrustende rapport van de GGD over gezondheidsrisico’s van kinderen op scholen die te dicht bij drukke wegen liggen.

* Omdat verkeer uit west en noord Heiloo, van Plan Oost en Alkmaar-Zuid en het Melcogebied logischerwijs de Kanaalweg neemt om naar en van het afvalbrengstation of bedrijventerrein De Oude Werf te rijden óf naar en van de Boekelermeer en Akersloot. Het is te zot voor woorden en onlogisch om ál dat verkeer dan alléén door deze woonwijk te laten rijden i.p.v. over de daarvoor bestemde Kanaalweg.

* Omdat, bij het doordrijven van de afsluiting van de Kanaalweg, het “verwachte verkeer” van de evt. afslag A9 en parallelweg, via de Rosendaal, Ypesteinerlaan-noord (bij de snackbar) en de Kennemerstaatweg alsnóg de Stationsweg inrijdt. M.a.w. een schijnoplossing om verkeer op de Stationsweg te verminderen!

* Omdat Ypestein niet een probleem van de Stationsweg of elders hoeft op te lossen. Daarvoor zijn simpelere en vooral goedkopere oplossingen te bedenken. Zie de vele eerdere ingezonden stukken met suggesties van heel veel bewoners. (Bijv. een goede afslag A9 richting Lagelaan en zó via de Vennewatersweg richting Heiloo-West en Egmond. Dat scheelt veel verkeer op de Stationsweg.)

* Omdat het advies van het verkeerspanel tegen de knip is genegeerd. Omdat veel ondernemers geen voorstander zijn van het afsluiten van de Kanaalweg. En omdat ook de brandweer, ambulance en politie hier hun bedenkingen over hebben.

* Omdat er geen enkel overleg vooraf is geweest met de bewoners. Inmiddels zijn er talloze bewoners die hun zorg en afschuw over de gevolgen van de knip voor de wijk hebben geuit naar het bewonerscomité (sinds 8 mei ’23 Stichting Bewonersbelangen Leefbaar Ypestein B.L.Y.). Zij betuigen hun steun en zijn tot acties bereid. Eerst via steun van verstandiger partijen om deze onzalige keuze te herzien en anders via de rechter, en in het uiterste geval met een “knip“ op de Rosendaal.

* Omdat er door de wethouder en zijn partijgenoten drogredenen worden aangevoerd dat o.a. plan B goed zou zijn voor heel Heiloo; dat genoemde ontsluitingswegen die voertuigentoename wel aan zouden kunnen. Dus zijn de grenswaarden maar opgewaardeerd naar toetswaarden.(een kunstmatig, subjectief criterium). En vinden ze modellen en berekeningen belangrijker dan het gebruik van gezond verstand. De overlast en ervaringen van bewoners worden gemakshalve maar even terzijde geschoven. Ook de scholen krijgen geen antwoord op hun vragen. Wederom is de communicatie richting de burgers dramatisch.

* Omdat er andere belangen spelen. Zijn er toezeggingen gedaan? Het gaat om vele miljoenen die ongetwijfeld aan de burgers zullen worden doorberekend. Wat betreft de afwikkeling van de verkeersstromen had men eerder moeten bedenken hoe dat zou uitpakken vóórdat er gebouwd ging en gaat worden. Nu worden er geitenpaadjes bedacht om de, door de Raad van State meerdere keren verworpen plannen, via een omweg te realiseren.

* Vanuit dit ondemocratische, elitaire gedram wordt er zelfs gedreigd dat er zonder de knip geen afslag komt. Men verschuilt zich nogal rigide achter Bureau Goudappel die aan de leiband van de gemeente loopt i.p.v. zelf gezond verstand te gebruiken en te luisteren naar de betrokkenen. Wij voelen ons niet gehoord en serieus genomen. Wie klaagt, kan rekenen op een technisch en procedureel antwoord. Ook hier is men het contact met de burger volkomen kwijtgeraakt. Pure minachting door de VVD, Heiloo-2000 en D66! Als het papierwerk maar klopt, dan moet de werkelijkheid van de bewoners (burgers) zich maar aanpassen. Gemeente Heiloo blijkt hetzelfde gedrag te vertonen als de landelijke overheid. Men is er niet voor de burgers. Dus niet zo gek dat ook de laatste verkiezingen uitdraaiden op een electorale revolutie. 

* Het besluit tot de knip is allang ingehaald door voortschrijdend inzicht. Zet geen onomkeerbare, geldverslindende stappen. Verlaat de tunnelvisie en ontwikkel realiteitszin. Ontkoppel de afslag en de knip (die hebben nl. niets met elkaar te maken) vóór het kalf gaat verdrinken. En… herzie het achterhaalde besluit tot de knip op de Kanaalweg. De nevenschade is veel te groot. Waar een politieke wil is, is een OPEN (kniploze) Kanaalweg.                                 

R.Nieuwenhuis 12-5-’23
(rosendaalknip2023@gmail.com

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant