De Slotkapel, prachtig interieur met gebrandschilderde ramen
De Slotkapel, prachtig interieur met gebrandschilderde ramen Foto: Jos Hof

Begraven in de Slotkapel, Egmond aan den Hoef, deel 2, vervolg..

Algemeen

Jos Hof (73) is sinds 1984 vrijwilliger van het eerste uur voor de Stichting Restauratie Slotkapel. Jos, geboren en getogen in Egmond aan den Hoef, is lokaal historicus en sinds 1988 ook bestuurslid van genoemde stichting. Daarnaast bekleedt hij functies voor diverse verenigingen. Zijn interesse in de geschiedenis van de Egmonden is een uit de hand gelopen hobby.

Zijn uitgebreid onderzoek naar gegevens over de zerkenvloer van de kapel resulteerde in 1994 in een overzicht van graven, zerken en tussen 1451 en 1817 begraven personen. Op 7 maart 2023 plaatsen we deel 2 van bevindingen met een plattegrond van de vloer van de Slotkapel. Hierbij het vervolg op dat deel 2.

Oorlogsschip Tijdverdrijf
Een bijzonderheid is, dat het oorlogsschip Tijdverdrijf, gebouwd onder Cornelis Witsen, in 1655-1656 het admiraalsschip van vice-admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter geweest is. Op de ‘spiegel’ van het schip prijkte een afbeelding van ‘t Huys Tijdverdrijf! Zoon Nicolaas werd in 1681 eigenaar van bijna alle bezittingen te Egmond aan den Hoef, waaronder de hofstede.

Nicolaas Witsen
‘Ik besluit deze aflevering met een nadere beschrijving van de grafzerk en de persoon van Nicolaas Witsen (1641-1717). De grafkaart van 1800 geeft een andere positie aan van de zerk van Witsen. Deze wordt hierop aangegeven op positie G-8/9. 

Volgens een verklaring van mr. J. Belonje zou de zerk tijdens de restauratie van 1913-1914 verplaatst zijn naar zijn huidige positie. Hier, in de vandaag de dag Witsenkamer genoemde ruimte, hing reeds lange tijd aan de westgevel de prachtige gedenksteen van mr. Nicolaas Witsen. In genoemde periode is bij het openen van het graf (of tijdens het verplaatsen van de zerk naar zijn huidige positie!) een koperen plaat te voorschijn gekomen met daarop de volgende tekst: 

DE HEER EN Mr. NICOLAAS WITSEN Burgemeester en Raad der Stad AMSTERDAM, Commissaris van de Pilotage, Ambacht Heer van Amsterveen, Urck ende Emmeleroort, Mitsgaders Bewint Hebber van de Oostindische Compagnie etc. etc. etc. Geboren A 1631 den 3 May Gestorven A 1717 den 9 Augusti. 

Nicolaas Witsen was een belangrijk man. Hij werd op 11 juli 1664 bevorderd tot doctor in ‘de beide regten’ (dat wil zeggen romeins en kerkelijk recht). Hij begeleidde in hetzelfde jaar als secretaris van legatie de ambassadeur Jacob Boreel naar Moskou. Drie jaar later was hij wederom in deze stad; hij werd toen ontvangen door tsaar Alexis. 

Na zijn terugkomst naar Amsterdam nam hij zitting in de regering der stad waarvan hij tot 1705 herhaaldelijk deel uitmaakte. Van zijn wijsheid en raad maakten vele ‘groten’ gebruik. In en na 1688 was hij de vertrouweling van koning-stadhouder Willem III aan het hof te Engeland. Ook ontstond er een hechte vriendschap tussen hem en Isaar Peter. Naast veel kennis van staatszaken had Witsen zich door vele studies, bekwaam gemaakt in sterren- en wiskunde, en hij legde zich ook toe op geografie, cartografie, waterbouwkunde en scheepsbouw. 

In 1671 schreef hij Aeloude en Hedendaegsche Scheeps-Bouw en Bestier. Hierin komt ook een tekening voor van een ‘Egmonder Pinck’, met een uitvoerige beschrijving van de bouw van deze vissersboot. 

Zeekaarten
Witsen was ook een zeer bekwaam vervaardiger van zeekaarten. In 1712 legde hij de laatste hand aan een uitvoerige kaart van de wateren rond Texel en Vlieland. Zijn adviezen met betrekking tot de scheepsbouw in Rusland (tsaar Peter!) waren van wezenlijk belang.

Enkele maanden voor zijn dood was tsaar Peter nog bij hem op bezoek. Na zijn dood op 9 augustus 1717 in Amsterdam werd het stoffelijk over- schot van Nicolaas Witsen overgebracht naar Egmond aan den Hoef, en begraven in de Slotkapel. Zijn lijfspreuk was ‘Labor Omnia Vincit’ (Arbeid overwint alles). Witsen was op 27 dec. 1674 te Amsterdam gehuwd met Catharina Hoche- pied (1654-1728). 

Zij was na zijn dood nog enige jaren eigenaresse van Tijdverdrijf.

Begraven in de Slotkapel wordt vervolgd....

Bronnen;
WJ. van den Berg, Historisch Kadaster van Egmond aan Zee, dl.1, blz. 387. Utrecht 1988.
WJ. van den Berg. Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonden 1602-1811, dl 1, blz. 352. Utrecht 1985.
H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp, Elseviers Encyclopedie van de Heraldiek, blz. 174, 197. Amsterdam/Brussel 1961.
Van der Aa. Biografisch woordenboek der Nederlanden, dl. 8, blz. 81. Haarlem 1878.
Historische Bibliotheek Jan Lute.
Historisch archief Jos Hof.
Zie P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenk- waardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. 3, blz. 18. Utrecht 1929. Het geboortejaar 1631 is op de plaat onjuist vermeld en moet luiden: 1641.

Bronnen (behalve bovengenoemde): Archief van de kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente Egmond-Binnen / Egmond aan den Hoef (Regionaal Archief Alkmaar). Doop-Trouw en Begraafboeken Binnen-Egmonden (Regionaal Archief Alkmaar)

Agenda juli 2023
Luchtig Slot met “Voor wie ik liefheb …”
Dit jaar verzorgt de Slotkapel voor de 20e keer weer vijf mooie poëzieavonden met als thema ‘Voor wie ik liefheb…’. Dit jaar mag Ina Eilander de eerste avond verzorgen samen met haar inmiddels vaste pianist Wim Noteboom.
Ina draag werk voor van o.a. Stef Bos, Boudewijn de Groot en Hans Bouma.
Vezelf is ‘r ok ’n endje West Fries al is ’t dut jaar ’n kloin endje.

Aanvang: 20:00 uur, duurt tot 21:30 uur, de deuren gaan om 19.30 uur voor je open. De toegang is gratis.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een (gratis) kopje koffie of thee of een biertje van Sancti Adalberti te drinken. Kaashuis Tromp verzorgt een lekker borrelhapje.
www.slotkapel.nl

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant