Afbeelding

Boerderij Ter Coulster komt in actie tegen het stikstof beleid

Algemeen

HEILOO - Morgen is de grote demonstratie tegen het stikstof beleid. “Ook ik ga morgen heen met de trekker, om de simpele reden dat met het stikstof beleid wat er nu gepresenteerd is geen enkel perspectief is voor het landelijk gebied,” schrijft Boerderij Ter Coulster op Facebook. “Hieronder zal ik “kort” proberen uit te leggen wat er speelt. Ons bedrijf ligt tussen 2 N2000 gebieden in, de duinen en de Eilandspolder. Ons bedrijf ligt ruim 2 km van de duinen af en ruim 6 km van de Eilandspolder. In de jaren 2000-2004 zijn deze gebieden aangewezen en in die tijd is gekeken welke planten belangrijk waren voor die natuurgebieden. Ecologen hebben vastgesteld hoeveel stikstof deze plantjes maximaal kunnen krijgen om te overleven. Dit noemen we de Kritische Depositie Waarde (KDW). 

De stikstof uitstoot vind voornamelijk plaats door NOx, dit komt vrij bij verbrandingsmotoren en processen in de industrie, maar ook aan auto’s en machines. En ammoniak (NH3), dit komt voornamelijk vrij bij natuurlijke processen uit de landbouw en industrie. Stikstof en CO2 (klimaat) wordt vaak als het zelfde benoemd. Toch zijn dit 2 totaal verschillende dingen. Stikstof gaat over de natuur (het plantje) in het natuurgebied het dichts bij. Klimaat gaat over de opwarming van de aarde. Met stikstof is het dus van belang om dichtbij natuur te reduceren, maar ook de totale stikstof naar beneden te brengen. Voor klimaat maakt het in theorie niet uit waar je de CO2 reduceert. Sinds het aanwijzen van de N2000 gebieden worden er in Nederland maatregelen genomen om de stikstof uitstoot af te laten nemen. Het meest herkenbare voorbeeld voor ammoniak is misschien wel mest injectie. 

Sinds 2006 is het verplicht om mest in de grond te brengen tegenover het met de sproeier uitrijden. Deze maatregel is toen verplicht geworden om vooral de ammoniak (NH3) uitstoot te verlagen. Alle maatregelen hebben er in de afgelopen 30 jaar toe geleid dat in de landbouw de uitstoot al met 60% naar beneden is gegaan. In 2015 is in Nederland de PAS wetgeving vastgesteld. Dit was de nieuwe stikstof wetgeving die na jaren “praten” tot stand was gekomen. In 2019 oordeelde de rechter dat de PAS wetgeving niet voldeed, dit gaf per direct een probleem omdat elke handeling die stikstof uitstootte teveel was. Denk daarbij aan het bouwen van huizen (zandzoom), nieuwe wegen (afslag A9). Uiteindelijk is het probleem van stikstof (maar ook met C02) dat het niet 1 uitstoter is die het probleem veroorzaakt, maar alle uitstoters bij elkaar. Wat zijn nu de grootste uitdagingen waardoor de oplossing niet simpel is?- als eerste de KDW. Deze is in een heel aantal gebieden zo laag, dat je alle landbouw, alle industrie en alle inwoners weghaalt de KDW nog niet gaat halen. Hierdoor heb je dus een onhaalbaar doel gesteld waardoor reductie nooit genoeg zal zijn en er geen perspectief is. - Het gaat om de hoeveelheid stikstof die op een natuur gebied terecht komt (depositie). De depositie bereken je aan de hand van modellen met als uitgangspunt de uitstoot (emissie). Die modellen hebben grote invloed op de uitkomst maar kloppen nooit 100%. Denk daarbij aan de duinen, voor ons het natuurgebied het dichtst bij de boerderij. Het waait het grootste gedeelte van het jaar uit het Westen, onze NH3 komt dan ook maar voor een klein beetje op de duinen terecht. - De kleine hoeveelheden waar het om gaat. Ons bedrijf stoot minder dan 14 gram stikstof (suiker klontje) per jaar, per 10.000 m2 uit op het duin gebied. (Als er 1 hond in de natuur poept is de uitstoot groter....) - De vergunningverlening, meten en borgen. Onze vergunning is nu bepaald op de hoeveelheid dieren op ons bedrijf en welke vloer er in mijn stal ligt. Maar juist andere maatregelen die snel en “goedkoop” stikstof reductie kunnen opleveren worden niet gemeten of gestimuleerd. Denk daarbij aan voeding, weidegang, mest uitrij techniek en innovatieve stal oplossingen. - De eenzijdige benadering van de landbouw door minister Van der Wall. Als landbouw zijn we 1 van de sectoren die stikstof uitstoten. Maar lang niet de enige. Doordat veel industrie grote schoorstenen hebben, hebben zijn op papier een kleiner probleem. Door de hoge schoorsteen gaat de uitstoot in hogere luchtlagen en wordt daardoor over een groter gebied verspreid. Daardoor is de uitstoot per hectare lager. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van vliegtuigen. Alleen de uitstoot van taxiën en landen/opstijgen telt mee voor de uitstoot. Lees ook: https://www.foodlog.nl/.../stel-dat-korstmossen-toch-een.../

Als landbouw ontkennen we dus niet het probleem, willen en kunnen we ook reduceren maar we vinden wel dat iedereen stikstof moet reduceren en niet alleen de landbouw. -Leefbaarheid van het platteland:Hier in het westen van het land is er eigenlijk alleen maar melkveehouderij als agrarische sector die ammoniak uitstoot.  Op het moment dat er bij ons in het gebied massaal boerderijen opgekocht gaan worden, veranderd het landschap. Tenslotte heb je koeien en schapen nodig om ons grasrijke landschap te onderhouden. (Meeste gronden hier zijn niet geschikt voor akkerbouw). - Innovatie: We zien bij veel groene partijen dat innovatie in de landbouw een vies woord is. Waarom?Toen we met elkaar besloten dat we wat aan het klimaat moesten gaan doen, heeft de overheid niet gezegd “elke Nederlander mag nog 5000 km per jaar in een auto rijden”. Nee, we hebben met elkaar gezegd, we hebben innovatie nodig om het vervoer duurzamer te maken (elektrisch en waterstof). Waarom zien veel partijen dan reduceren van dieren wel als enigste oplossing? Juist door innovatie hebben we als mensheid stappen voorruit gezet!- De kosten:Het meeste laaghangend fruit kwa reduceren van stikstof hebben we wel geplukt. Als we als landbouw nog echt stappen willen zetten, hebben we geld nodig. Omdat de marges in de landbouw laag zijn, afnemers niet meer betalen voor producten met een lage ammoniak footprint. Zullen we geld nodig hebben om de volgende stappen te kunnen zetten. Tot slot, wat betekend het voor ons? Als er haalbare doelen zijn, zullen ook wij verder gaan met het reduceren van stikstof. Maar op dit moment is er ook met de doelstellingen die hier in ons gebied opgelegd zijn, weinig perspectief. Daarom ga ik woensdag ook naar de boeren bijeenkomst in Stroe, om die boodschap op een publieksvriendelijke manier kracht bij te zetten!!” #wordtvervolgd

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant