Afbeelding

Meevallers Heiloo voor Jeugdfonds Sport & Cultuur

Algemeen

HEILOO - Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland stelt ieder kind en jongere van 0 tot 18 jaar dat opgroeit in een financieel niet of minder draagkrachtig gezin in de gelegenheid te kunnen sporten en aan cultuurbeoefening te doen.

De gemeente Heiloo heeft in de periode van 2016 tot 2020 deelgenomen aan het JFSC. In december 2020 heeft het college besloten opnieuw deel te nemen aan het JFSC voor de periode 2021 tot 2024 en hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen. Conform de toen geldende overeenkomst heeft er over de gehele contractperiode een eenmalige afrekening plaatsgevonden.

Er zijn in die periode meer inkomsten dan uitgaven geweest. Redenen waren eenmalige financiële impuls van de Rabobank van € 5.000, een bijdrage rijksimpuls en dat er in de coronaperiode er minder gebruik is gemaakt van het fonds. Het overschot over deze periode van € 49.000 is in het eerste kwartaal van 2021 naar de gemeente teruggeboekt als inkomsten ten gunste van de bijzondere bijstand.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief