Afbeelding
Foto: aangeleverde foto

Werkzaamheden Zevenhuizen en Westerweg vanaf 30 mei

Algemeen

HEILOO - Een deel van het Zevenhuizen en een deel van de Westerweg krijgen een nieuwe inrichting. Dit voeren wij in 5 fasen uit. Aannemer Van Gelder begint op 30 mei met de werkzaamheden. Zij verwachten in december 2022 klaar te zijn.

Per wegdeel voeren zij de werkzaamheden uit. Tijdens de werkzaamheden is per fase een deel van Het Zevenhuizen en vervolgens een deel van de Westerweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De aannemer plaatst aankondigingsborden over de afsluitingen. Bewoners ontvangen een brief met meer informatie per fase.

Werkzaamheden fase 1 en 2: van 30 mei t/m 22 juli

Op 30 mei start de aannemer met de werkzaamheden op Het Zevenhuizen. Eerst werkt hij aan het kruispunt met de Ewisweg tot en met 3 juni. Daarna volgt het deel van het Zevenhuizen na deze kruising tot aan de Westerweg. Dit duurt tot aan de bouwvak in de zomervakantie, vrijdag 22 juli. Tijdens de bouwvak vanaf 23 juli tot en met 14 augustus zijn Het Zevenhuizen en de Westerweg voor al het verkeer toegankelijk.  

Per fase zijn de volgende wegdelen afgesloten: 

Fase 1 – 30 mei t/m 3 juni: het kruispunt Het Zevenhuizen-Ewisweg.Fase 2 – 6 juni t/m 22 juli: deel van Het Zevenhuizen vanaf het kruispunt met de Ewisweg tot aan het kruispunt met de Westerweg. Fase 3 – 15 augustus t/m 5 oktober: deel van de Westerweg net voor het kruispunt met Het Zevenhuizen tot aan het kruispunt met De Kwekerij. Fase 4 - 5 oktober t/m 10 november: deel van de Westerweg vanaf het kruispunt met De Kwekerij tot en met het kruispunt Slootenslaan.Fase 5 - 10 november t/m 23 december: deel van de Westerweg vanaf het kruispunt met de Slootenslaan tot aan het kruispunt met de Vennewatwersweg.

Omleidingsroute fase 1 en 2

Tijdens fase 1 en 2 geldt voor het doorgaande autoverkeer een omleiding. 

Voor fase 1 is dat via: De Vennewatersweg, het Malevoort, Pastoor van Muijenweg naar de Ewisweg, en andersom. Voor fase 2 is dat via: De Vennewatersweg, het Malevoort, Het Zevenhuizen naar de Ewisweg.

Voor fietsverkeer geldt een omleiding via: Westerweg, Ewislaan, Ewisweg, en Vrieswijk (alleen tijdens fase 1) naar Het Zevenhuizen en andersom.

Omleidingsroute fase 3 tot en met 5

Tijdens fase 3 geldt voor het doorgaande autoverkeer een omleiding via de Vennewatersweg, Het Malevoort, Het Zevenhuizen, Ewisweg, Pastoor van Muijenweg naar de Westerweg en andersom. Voor fase 4 en 5 kan het autoverkeer afhankelijk van de bestemming van en naar de Westerweg rijden vanaf de spoorwegovergang bij de Zevenhuizerlaan, Het Zevenhuizen en de Vennewatersweg. 

Omleidingen voor fietsers staan met borden ter plekke aangegeven.

Tijdens de werkzaamheden wordt het bestemmingsverkeer op Het Zevenhuizen en de Westerweg per fase omgeleid. 

Volg werkzaamheden via app

Ook via een app van aannemer Van Gelder kunt u de werkzaamheden volgen; Van Gelder ‘werk in uitvoering’ app. Download de gratis app op uw iOS- of Android-telefoon via de App Store of Google Play Store. Klik in de app op projecten en kies of zoek op de projectnaam: Het Zevenhuizen Westerweg. U kunt ‘meldingen inschakelen’ als u een seintje wilt ontvangen op het moment er nieuwe berichten worden geplaatst.

Meer informatie

Meer informatie over het project en de definitieve ontwerpen, vindt u op de projectpagina herinrichting Westerweg en Het Zevenhuizen

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer Van Gelder, de heer Frans Veldt via 06 2851 8519 of via de app.

Of neem contact op met de toezichthouder van de gemeente de heer Frank Schönig via frankschonig@debuch.nl of telefoonnummer 088 909 75 34.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief