Peter Vonk in gesprek met investeerders.
Peter Vonk in gesprek met investeerders. Foto: aangeleverd

Kaasstad Kapitaal: een regionaal netwerk om samen te investeren in mkb-projecten

13 okt, 08:28 Algemeen Bedrijf Belicht

www.kaasstad-kapitaal.nl
info@kaasstad-kapitaal.nl
06-51513583

HEILOO E.O. - Investeerders uit Alkmaar en omgeving die samen met anderen willen investeren in bedrijven met groeiambities en hiermee een aantrekkelijk rendement willen realiseren, kunnen tijdens bijeenkomsten van Kaasstad Kapitaal kennismaken met mkb-ondernemers die kapitaal zoeken voor de realisatie van hun plannen. Elke twee maanden vindt een bijeenkomst plaats in Alkmaar, meestal in het AZ-stadion. De investeringsprojecten variëren zeer en investeerders bepalen zelf of en in welk project ze interesse tonen. Peter Vonk, initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van Kaasstad Kapitaal zegt: “Sinds de start in maart 2019 zijn een op de drie projecten succesvol afgrond, een hele mooie score. En met een paar ondernemers lopen de vervolgbesprekingen en onderhandelingen over een investering nog.”

‘Informeel en leuk’
Peter Vonk brengt potentiële investeerders en mkb-ondernemers (met een kapitaalvraag van € 50.000 tot € 2,5 miljoen) bij elkaar. “Allereerst screen ik de plannen en de bijbehorende cijfers van de ondernemers goed. Ik laat ze alleen hun plannen pitchen als ik er zelf ook in zou willen investeren. Alle te presenteren projecten hebben daarom op zichzelf potentie. Ik help ondernemers met een geloofwaardig plan bij het opstellen van hun pitches en het oefenen ervan. Vervolgens beoordelen de investeerders de proposities tijdens de bijeenkomsten en kunnen ze er vragen over stellen.” Deze gezamenlijke werkwijze heeft volgens Vonk een groot voordeel. “Heb je als investeerder iets minder verstand van een bepaalde business maar heeft een andere investeerder dat wel - en stelt hij of zij de juiste vragen -, dan krijg je een veel beter beeld van het plan en van de kansen en de risico’s. Investeerders profiteren daardoor van elkaars kennis, ervaring en netwerk. Ook de ondernemers kunnen zeer veel baat hebben bij al deze kwaliteiten van de investeerders. Daarnaast zijn de pitches vaak leerzaam, zeker als het gaat om nieuwe innovaties. Verder is het waardevol een sparringpartner voor mkb-ondernemers te zijn: zij hebben behoefte aan kennis, ervaring en een netwerk.”

Vonk coördineert vervolggesprekken met ondernemers en investeerders als investeerders na een pitch aangeven interesse te hebben in een vervolgbespreking. Hij benadrukt dat deelname aan Kaasstad Kapitaal voor investeerders enerzijds gericht is op het maken van rendement, maar dat het vooral ook informeel en leuk is. “Er ontstaan tussen investeerders nieuwe zakelijke relaties, samenwerkingen en vriendschappen. Er ontstaat echt een ‘wij-gevoel’.” Tien van de inmiddels vijftig investeerders die zijn aangesloten bij Kaasstad Kapitaal komen uit Heiloo.

‘Echt helpen door te zorgen voor maatwerk’
Investeerders en ondernemers profiteren beiden van de ruime kennis en ervaring van Vonk. In dienst bij banken hielp hij jarenlang ondernemers aan kapitaal. Hij werkt sinds 2008 voor zichzelf. “Ik help bij het maken van deals met investeerders. Ik zorg hierbij voor maatwerk en wil echt helpen. Ook bij Kaasstad Kapitaal gaat het om ‘matchmaking’: een huwelijk slaagt pas als iedereen blij is met de afspraken. Daar ben ik scherp op.”

Kaasstad Kapitaal organiseert zes à zeven bijeenkomsten per jaar, meestal op vrijdagmiddag in het AZ-stadion in Alkmaar. Per keer presenteren drie mkb-ondernemers hun plannen aan de inmiddels vijftig aangesloten investeerders. Dat aantal groeit snel. De volgende investeerdersbijeenkomsten in het AZ-stadion vinden plaats op 29 oktober en 17 december. Meer weten, contact opnemen en/of aanmelden? Zie www.kaasstad.kapitaal.nl of bel Peter Vonk via 06-51513583.

Tekst: Evert Visser

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief