Afbeelding
Foto:

Definitief saneringsplan geluidsschermen spoor ingediend

20 jul, 10:25 Algemeen

HEILOO - Dat er geluidsschermen langs het spoor moesten komen stond vast. Maar dat een deel daarvan kan worden ingevuld met mini-geluidsschermen is nu een feit. Op 5 juli stelde de raad hiervoor een investeringsbedrag van 435.000 euro beschikbaar. Daarop besloten burgemeester en wethouders op 13 juli om het definitieve saneringsplan geluidsschermen in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Met dit plan vraagt de gemeente de uitvoeringssubsidie aan voor het aanbrengen van geluidschermen en raildempers op verschillende locaties langs het spoor in Heiloo.

Conceptsaneringsplan

In mei 2021 stelde het college het concept saneringsplan vast. Van 26 mei tot en met 7 juli lag deze ter inzage. In het plan kiest de gemeente voor het aanbrengen van raildempers en een combinatie van hoge en lage geluidsschermen: schanskorf- en mini-schermen. De mini-schermen komen op de meer zichtbare locaties in het dorp. Dit voorkomt dat het dorp in tweeën wordt gesplitst en zo het dorps karakter behoudt.

Op het conceptsaneringsplan zijn drie zienswijzen ingediend. Het college besloot op 13 juli dat de zienswijzen geen aanleiding vormen om het saneringsplan aan te passen. Het concept saneringsplan wordt daarmee als definitief saneringsplan ingediend bij het ministerie.

Eigen bijdrage voor mini-schermen

De hoge geluidsschermen worden volledig betaald met rijkssubsidie. De mini-schermen brengen extra kosten met zich mee voor aanleg, beheer en onderhoud. Op 5 juli besloot de gemeenteraad om de geraamde eigen bijdrage van 435.000 euro, beschikbaar te stellen. Dit betekent dat er voldoende budget is om de door het college voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Definitief saneringsplan en vervolgstappen

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat neemt een besluit over het ingediende saneringsplan, de bijbehorende ‘ten hoogste toelaatbare waarden per woning’ en de aangevraagde subsidie. Dit besluit wordt half augustus verwacht. Daarna komt het besluit, zes weken ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep en bezwaar tegen het besluit aantekenen.

In de Uitkijkpost informeren wij de bewoners over het besluit van het ministerie, de periode waarin het ter inzage ligt en de wijze waarop men beroep en bezwaar kan aantekenen.

Na de toekenning van de subsidie start de voorbereiding van de aanleg van geluidschermen en raildempers en volgt een aanbestedingsprocedure. ProRail verwacht de raildempers en geluidsschermen in 2023 te kunnen plaatsen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief