De omstreden kruising in Egmond-Binnen. Foto: Joost Jaspars
De omstreden kruising in Egmond-Binnen. Foto: Joost Jaspars Foto: Joost Jaspars

Veiligheid voor alles op gevaarlijke kruising Egmond-Binnen

Algemeen

EGMOND-BINNEN - De gesprekken over de kruising van de Randweg (N512) en de Sint Adelbertusweg in Egmond-Binnen zijn op ambtelijk niveau inmiddels gevoerd binnen de gemeente Bergen. Er ligt sinds kort een ambtelijk advies bij Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie. "Ik verwacht binnen twee of drie weken met hem in gesprek te gaan over dit advies en eventuele noodzakelijke aanpassingen. Mijn open vraag naar de provincie daarin is: wat is er nodig om deze oversteek aanzienlijk veiliger te maken? Ik zal daarin beklemtonen dat een snel besluit en een snelle uitvoering van groot belang zijn, zeker na het meest recente ongeluk." Aan het woord is Erik Bekkering, wethouder van de gemeente Bergen met in zijn portefeuille Verkeer en Vervoer. Met het spreekwoord ‘als het bijna kalf verdronken is, dempt men de put’ is hij het niet helemaal eens. Hij wil vooral vooruitkijken.

Voldoende draagvlak voor snelle uitvoering
"Er is binnen de gemeente en de provincie, eigenaar van deze weg en opdrachtgever voor het herzien van deze verkeerssituatie, gelukkig voldoende draagvlak voor het probleem; deze kruising moet snel overzichtelijker en veiliger! De gesprekken over deze kruising hebben helaas al te lang stilgelegen door onder andere de wisseling van de wacht binnen de gemeente én de provincie. Hoe we die veilige situatie creëren en kunnen garanderen, bespreken we in de komende weken. Ik heb ervoor gezorgd dat er een goed en duidelijk voorstel bij de heer Olthof ligt. Wanneer alles hem duidelijk is, is het een kwestie van een afspraak maken. Het zou relatief snel moeten kunnen gaan met de besluitvorming en de uitvoering."

Rotonde slechts een van de opties
Wat de exacte oplossing voor deze kruising wordt, is officieel nog niet bekend. Een rotonde is zeker een optie die wordt meegenomen, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Het aanleggen van een rotonde blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt, ook daarvoor gelden spelregels en beleidsregels. Momenteel buigen verkeersexperts van de gemeente en provincie zich hierover. Het blijft in die zin maatwerk. Voorop staat dat de aanpassing in belangrijke mate moet bijdragen aan de verkeersveiligheid op dat stuk van de N512.

"Op het moment dat we weten wat de oplossing wordt, kunnen we ook de termijn van uitvoering noemen. De ene aanpassing is minder ingrijpend dan de andere. Vervolgens moet de daadwerkelijke uitvoering worden ingepland. Daar gaat niet een hele lange termijn overheen, tenzij het qua infrastructuur heel ingrijpend wordt. Dan krijgen we te maken met vergunningen en onderzoeken en een langere termijn", aldus de wethouder.

De recent gestarte petitie van Anouk Hollenberg uit Egmond-Binnen is niet specifiek de aanleiding voor de huidige gesprekken tussen de gemeente en de provincie. "Het helpt wel als burgers hun stem laten horen. Dat zorgt voor het eerdergenoemde draagvlak om het probleem nu snel aan te pakken. De meeste weggebruikers zijn bewoners van de Egmonden en omstreken. Niet alleen de verkeerssituatie, ook de gebruikers van deze weg met hun rijgedrag zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op deze gevaarlijke kruising. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje", aldus Erik.

Met de gedeputeerde Jeroen Olthof wil de wethouder als ambassadeur verkeersveiligheid van de regio Alkmaar het aantal verkeersongevallen verminderen. Zijn advies? Tijdens het autorijden met één ding bezig te zijn. Bescherm jezelf tegen afleiding in het verkeer!

Petitie Anouk Hollenberg
Afgelopen week heeft Anouk meer dan de 1.000 verwachte handtekeningen voor de petitie binnengekregen. Met deze petitie wil zij aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij haar om de hoek. "De reacties op mijn petitie zijn gelukkig vooral positief, maar niet iedereen ziet deze situatie als een gevaarlijke kruising. Een klein aantal mensen buiten Egmond-Binnen is kennelijk bang voor verkeerssituaties zoals op de Hoeverweg bij de rotonde bij De Weidjes. Vooral Duitse toeristen stoppen daar voor fietsers en voetgangers waardoor aanrijdingen plaatsvinden. Mijn petitie kan dit rijgedrag niet veranderen, daar zijn autobestuurders zelf verantwoordelijk voor. Met alle handtekeningen wil ik de provincie laten zien dat de feitelijke verkeerssituatie veranderd moet worden. Begin mei wil ik mijn petitie aanbieden aan de provincie", aldus Anouk. Wilt u deze petitie steunen? Dat kan via www.petities.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief