Een overzicht van mogelijke inbreilocaties.
Een overzicht van mogelijke inbreilocaties. Foto: Gemeente Heiloo

Invulling inbreilocaties nog verre van duidelijk

Algemeen

HEILOO - Maandag 12 april was er een raadsinformatieavond over 21 inbreilocaties in Heiloo die de gemeente heeft aangewezen. Op deze locaties zouden in de toekomst diverse ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Op de informatieavond gaf de raad tekst en uitleg en Kennemer Wonen en Leygraaf Makelaars gaven presentaties over hun visie en over de woningnood in Heiloo.

Het huidige coalitieakkoord heeft de naam ‘Bouwen aan Heiloo’ gekregen. Een belangrijk onderwerp hierin is sociale woningbouw. Voorzitter van de raad René van Splunteren zei in een eerder interview dat voor alle inbreiplekken wordt gekeken wat de beste invulling is. Nu zijn er dus 21 mogelijke locaties aangewezen (klik hier voor een duidelijke weergave van deze locaties op een plattegrond). Een lange lijst, waar bekende plekken op staan. Industrieterrein Oosterzij, Camping Duinzicht aan de Westerweg en de plekken waar ooit de Hofdijkschool (Mariënstein) en de Rehobotschool (aan de Holleweg) hebben gestaan.

Maar ook voor het GGZ-terrein, het terrein van Hollands Roem aan de Kennemerstraatweg, de voormalige Renault-garage aan de Westerweg en De Rimboe achter de Ter Coulsterkerk wordt gekeken wat een goede invulling zou kunnen zijn.

‘Nog niets besloten’
Maandagavond werd er uitleg gegeven over de mogelijke bestemming van de inbreilocaties, waar mogelijk zo’n vierhonderd woningen kunnen worden gebouwd. Althans dat dachten de aanwezigen, die via de livestream van BeatFM de avond volgden. Voorzitter Mart Brouwer de Koning benadrukte vooral dat er “nog niets is besloten” en dat beeldvorming het doel is van de avond.

Kennemer Wonen mocht aftrappen met de presentatie en deed dat vooral aan de hand van hun eigen cijfers in de regio. Het verhaal richtte zich op het aantal betaalbare, duurzame en rollatortoegankelijke woningen, met name door de vergrijzing. Leygraaf Makelaars sloot hierop aan met een presentatie over vraag en aanbod van woningen in Heiloo. De conclusie dat er vooral ‘heel snel gebouwd moet worden’ werd door de tijdsdruk snel gemaakt.

Portefeuillehouder Peter van Diepen vatte de presentaties samen: “Dit toont aan wat nodig is om voor iedereen kansen te creëren voor een woning in Heiloo. Gelukkig hebben diverse moties bijgedragen aan dat besef.”

Inspraak
Toen kwamen uiteindelijk de inbreilocaties en drie insprekers aan bod. Voor de locaties aan De Driestal en Westerweg 279 (de voormalige plantenzaak op de hoek met de Kerkakkers) vindt men dat er te veel onduidelijk is over de situatie. Omwonenden worden volgens beide insprekers te kort op de hoogte gesteld. Ook voor de locatie Slootenslaan 18 was een inspreker. In de ogen van de belanghebbenden staat de locatie ten onrechte op de lijst vanwege een voorkeursrecht op de grond. Vanuit de raad volgde vervolgens de wens om het kaartje met de 21 aangewezen locaties meer inhoud en betekenis te geven.

Volgens de portefeuillehouder moet per project duidelijkheid worden gegeven over de voortgang, ook wat betreft sociale woningbouw en het tempo van realisatie. Van Diepen: “Mijn presentatie heeft één plaatje als uitgangspunt. Het kan voor sommige van deze projecten nog wel vier jaar duren. Het gaat vaak nog om een voorontwerp, er is nog voldoende ruimte om in te spreken. Formeel moet de participatie dus nog starten, maar het hele proces moet voor de inwoners duidelijker worden gemaakt.”

Tekst: Dirk Kaan

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief