Jongerenraad Heiloo zoekt enthousiaste leden
Foto: Sanne Kaandorp - Klaver

Jongerenraad Heiloo zoekt enthousiaste leden

HEILOO - Heiloo is op zoek naar leden voor de jongerenraad. Jongeren tussen de 14 tot 24 jaar die graag iets te zeggen hebben over ons dorp, kan meedoen.

De jongerenraad gaat zich actief bezighouden met het jeugdbeleid. De raad behartigt de belangen van de jongeren in Heiloo zo goed mogelijk. Sport, veiligheid, vrije tijd en wonen zijn een paar voorbeelden waar de jongerenraad gevraagd en ongevraagd advies over kan geven. Samen de onderwerpen en oplossingen bedenken waarmee ons dorp nog leuker en beter wordt. Hoe de jongerenraad dat doet, bepalen ze helemaal zelf. 

Link met de gemeenteraad
Meningen en creatieve ideeën van jongeren in Heiloo mogen gehoord worden. De jongeren kunnen de jongerenraad helemaal zelf vorm geven. Een begeleider helpt bij het plannen van vergaderingen en is het contact voor de jongeren bij vragen. Een aantal raadsleden zorgt voor een directe link tussen de jongerenraad en de gemeenteraad. Deze groep raadsleden kan helpen met het overbrengen van ideeën naar de gemeenteraad.

Meer informatie en aanmelden

Wie mee wil doen stuurt een mailtje naar griffie@heiloo.nl.

Meer berichten