Er komt een tweede sporthal
<p>De tweede hal wordt tegen de reeds bestaande hal aangebouwd. </p>

De tweede hal wordt tegen de reeds bestaande hal aangebouwd.

(Foto: archief Uitkijkpost)

Er komt een tweede sporthal

HEILOO – Tijdens de raadsvergadering van 7 december heeft de gemeenteraad unaniem voor het bouwen van een tweede sporthal gestemd. Deze ‘aanleun’ sporthal wordt naast de huidige sporthal aan het Vennewater gebouwd.

Op 7 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met een amendement, waarin het college werd verzocht om met GBSA (de verenigingen HZV, Terriërs en Flashing) uit te zoeken wat de financiële consequenties zijn van een ‘aanleun’ sporthal; met als insteek de wens van de gemeenteraad om een tweede sporthal te realiseren.

De tweede sporthal is wat betreft de omvang geschikt voor de gebruikelijke sporten zoals zaalvoetbal, zaalhockey, basketbal en volleybal, ook op het niveau waarop de verenigingen in Heiloo nu actief zijn. De hal is niet geschikt voor wedstrijdtennis maar wel voor recreatief tennis. Het gebruik door scholen is mogelijk, maar in het plan is geen gymnastiekinventaris opgenomen. Ook is er geen scheidingswand waardoor maximaal 1 schoolklas van de hal gebruik kan maken. Er is geen vaste tribune en geen horecaruimte.

Kwaliteit en duurzaamheid
De hal moet vooral functioneel zijn en tegen zo laag mogelijke kosten worden gerealiseerd. De hal heeft een sobere en functionele systeembouwconstructie. Dat betekent dat er qua uitstraling en materiaalgebruik zo goedkoop mogelijk wordt gebouwd. Voor wat betreft duurzaamheid is uitgegaan van de BENG-norm. Dit is het wettelijk minimum niveau.

Bezetting
De basis voor de bezetting van een tweede sporthal is het gebruik door de sportverenigingen in de avonduren en in de weekenden. Bezetting voor overdag zal moeten worden gecreëerd. Edith de Jong (GBH) vraagt aan wethouder Opdam of er geen mogelijkheid is om overdag mensen die noodgedwongen door het coronavirus thuiswerken daar te laten sporten. Ook vraagt De Jong of het geen optie is om de naschoolse opvang daar sportevenementjes, voor kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang, te laten organiseren. Wethouder Opdam zegt in gesprek te gaan met het Trefpunt om te kijken of er een samenwerking kan komen voor het gebruik (overdag) van de tweede sporthal. Tevens zegt de wethouder blij te zijn dat de tweede sporthal er komt en dat het een unanieme beslissing was van de gemeenteraad.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Meer berichten