Foto:

Onderzoek ‘BUCH-gemeenten Samen in zee’

BUCH - Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkorganisatie BUCH. Recent heeft Adviesbureau Berenschot de ambtelijke samenwerking geëvalueerd en hiervan een rapport opgemaakt. De vier colleges hebben deze week kennisgenomen van dit rapport en besloten om het rapport aan te bieden aan de gemeenteraden.

In de evaluatie stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe ver is de BUCH met het behalen van de doelstellingen die bij het aangaan van de samenwerking zijn geformuleerd, en wat is er in de nabije toekomst nodig om de doelstellingen (beter) te halen?

De vier gemeenten hadden voor de ambtelijke fusie de volgende doelstellingen in het bedrijfsplan ‘Samen maar toch apart’ geformuleerd: verminderen van kwetsbaarheid, verder verbeteren van kwaliteit en het beheersen van kosten (3K’s). Gemeentelijke kleur en politiek bestuurlijke grip noemden zij als belangrijk te behouden kwaliteiten (2 G’s). In het rapport trekt Berenschot conclusies over deze doelstellingen. Daarnaast staan er aanbevelingen in het rapport. Ook is een benchmark toegevoegd als bijlage aan de evaluatie. Hiervoor heeft

Berenschot de BUCH vergeleken met andere ambtelijk gefuseerde organisaties en een aantal 100.000+-gemeenten.

Bureau Berenschot heeft het rapport op 23 september aan de vier gemeenteraden gepresenteerd. De raadsleden hebben dan gelegenheid om vragen te stellen. De planning is dat de colleges later dit jaar een standpunt innemen en dit vervolgens voorleggen aan de gemeenteraden.

Meer berichten