Vlnr: Rik Duijn, wethouder Fred Dellemijn, Dolf Balkema en Marjolein Bos.
Vlnr: Rik Duijn, wethouder Fred Dellemijn, Dolf Balkema en Marjolein Bos. (Foto: STiP Fotografie)

Oer-IJ-fietsroute Heiloo-Limmen gepresenteerd bij Herberg Jan

 

HEILOO – Woensdagmiddag 1 juli werd in Herberg Jan de Oer-IJ-fietsroute Heiloo-Limmen gepresenteerd en uitgereikt aan wethouder Fred Dellemijn. Dolf Balkema (bestuurslid Rotary Heiloo), Marjolein Bos (Herberg Jan) en Rik Duijn (penningmeester Stichting Oer-IJ) namen de fietsroute ook in ontvangst. Voorafgaand aan de uitreiking van de fietsroute hield Lia Vriend (bestuurslid Stichting Oer-IJ) een presentatie waarin kort de bezienswaardigheden van de fietsroute werden toegelicht.

In de driehoek Alkmaar, Zaandam, Haarlem stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ. Het Oer-IJ is de noordelijk tak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. In dit gebied zorgden wind, getijdenstromingen, veenvorming en opstuivend zand voor een sterk wisselend landschap.

Door het droogvallen van delen van dit gebied konden de eerste bewoners zich hier vestigen. Met het aanleggen van dijken, het in cultuur brengen van grond, het graven van greppels, sloten en kanalen, het ontstaan van dorpen en steden, buitenverblijven en verdedigingswerken is het Oer-IJ-gebied sterk van karakter veranderd.

Het resultaat is een unieke variatie aan landschappen zoals kust, duinen, geestgronden, strandwallen, veenweides en polders. Hoewel er ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden, is veel van het oorspronkelijke gebied herkenbaar gebleven.

De Werkgroep-Oer-IJ Heiloo heeft een fietsroute ontwikkeld langs plekken die typisch zijn voor het Oer-IJ-landschap rond Heiloo, Limmen en Akersloot. De fietsroute start en eindigt bij het Witte Kerkje van Heiloo, hoog en droog gelegen op de strandwal die loopt van Alkmaar tot Limmen. De route gaat verder langs o.a. de Noorder- en Zuiderneg, Zanddijk, Limbon, Schulpvaart/Limmervoort (de oorspronkelijke bedding van het Oer-IJ, zuidpunt Strandwal Akersloot, Sluisbuurt, Alkmaardermeer en Limmerdam. De fietsroute heeft een totale lengte van 26 kilometer. Vanzelfsprekend kan de route in etappes worden afgelegd. Tevens is er een kinderroute uitgezet. Deze route heeft een lengte van ongeveer 8 kilometer.

Dankzij de bijdragen van de sponsoren Rotary Heiloo en Herberg Jan is de fietsroute een kwalitatief hoogwaardig product geworden. Er zijn 3000 exemplaren gedrukt. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij o.a. Herberg Jan, Bibliotheek Heiloo, De Verhalenkamer/VVV, het Historisch Museum Heiloo, Stichting Oud Limmen, Huis van Hilde te Castricum en het VVV-kantoor Alkmaar. 

Stichting Oer-IJ is een zeer actieve club die onderzoek doet naar het Oer-IJ-landschap en deze kennis toegankelijk maakt voor een groot publiek. Zie voor meer informatie de website van Stichting Oer-IJ: www.oerij.eu

 Tekst: Yvonne van Stiphout

Meer berichten