De onthulling van de grenspaal. Op de foto wethouders Paul Slettenhaar en Rob Opdam.
De onthulling van de grenspaal. Op de foto wethouders Paul Slettenhaar en Rob Opdam. Foto: Yvonne van Stiphout, STiP Fotografie

Grenspaal onthuld

Algemeen

HEILOO - Op donderdag 11 juni heeft wethouder Rob Opdam samen met de Castricumse wethouder Paul Slettenhaar een oude grenspaal onthuld nadat deze paal lange tijd uit beeld was. Het initiatief tot restauratie en herplaatsing kwam van de Historische Vereniging Heiloo. Dick Slagter, prominent lid van de Vereniging, heeft in de loop van de jaren veel kennis vergaard van allerlei soorten oude grenspalen in Heiloo en hij heeft de restauratie van deze paal bij de gemeente aangezwengeld. 

De mens heeft altijd de behoefte gehad om zijn eigen territorium af te bakenen. Men plaatste houten of stenen palen op meerdere plaatsen waar een eigendomsgrens lag. Er zijn al grenspalen bekend uit het Romeinse Rijk. 

In dit geval gaat het om een zeer waarschijnlijk 18e eeuwse paal, die lange tijd in het (later onstane) industrieterrein Boekel aan de Kanaalweg heeft gestaan. De paal, of liever gezegd het restant van de paal, werd daar door Dick Slagter enigszins gehavend aangetroffen op een inmiddels particulier stuk grond. De Historische Vereniging heeft van de eigenaar toestemming gekregen om de paal uit te graven. In overleg mét en op kosten van de gemeente heeft de HVH de paal laten restaureren.

Aan de ene zijde is de tekst HEYLOO te lezen; de andere zijde is beschadigd en hier zijn sporen van de tekst AKERSLOOT te ontcijferen.

Er is bewust gekozen om de grenspaal niet op de oorspronkelijke plek terug te zetten, want daar komen weinig mensen langs. Hij staat nu zo’n 250 meter verder naar het westen aan de Kanaalweg, in de berm van het fietspad richting Akersloot. Hier komt ie mooi uit en kunnen de vele fietsers die hier passeren nog even herinnerd worden aan een stukje 18e eeuwse geschiedenis van zowel Akersloot als Heiloo.

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant