Foto: Pixabay
Regio

Corona in Noord-Holland Noord in kaart gebracht

REGIO - Op 9 maart werd de eerste positieve COVID-19 patiënt gemeld in de regio Noord-Holland Noord. Tot en met 30 april registreerde GGD Hollands Noorden 1.063 patiënten met Corona in Noord-Holland Noord. Zij hebben kenmerken, zoals leeftijd en geslacht, van deze patiënten met Corona in kaart gebracht. 

Surveillance van COVID-19 patiënten 
Door middel van surveillance houden de GGD en het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in de regio Noord-Holland Noord en Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria, instellingen en de GGD wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve COVID-19 testuitslag. Het testbeleid tijdens deze COVID-19 epidemie is meermaals gewijzigd. Aanvankelijk werden de mensen getest met klachten en die terugkwamen uit een risicogebied, daarna is de focus gelegd op het testen van personen met een verhoogd risico op een ernstig ziektebeloop en de medewerkers in de zorg. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zullen de werkelijke aantallen in Noord-Holland Noord hoger zijn dan de aantallen op de website. Aan de GGD en het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Bekijk de belangrijkste kenmerken op deze website.

Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melden van de positieve testuitslag. Ziekenhuizen en huisartsen hoeven (latere) ziekenhuisopnames niet door te geven. Hoewel niet verplicht, is het wel nadrukkelijk gevraagd aan ziekenhuizen en huisartsen om overlijdens van COVID-19 patiënten aan de GGD te melden.  

Bron: GGD Hollands Noorden op Facebook.

Meer berichten