Cursus om ongevallen op werkvloer te voorkomen

HEILOO - Cursussen die werknemers de mogelijkheid bieden om zo veilig mogelijk hun werk uit te kunnen voeren zijn van groot belang. Bijvoorbeeld in de bouw of de groenvoorziening. Vallen van een steiger kan zomaar gebeuren. Hoe voorkom je dit?

Veiligheid op de werkvloer. In sommige sectoren is daar meer aandacht voor nodig dan in andere, zoals in de bouw bijvoorbeeld. Daar gebeuren dan ook de meeste ongevallen, met soms blijvend letsel of zelfs overlijden tot gevolg.

In dat laatste geval is de werkgever verplicht om dit ernstige arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Elk ongeval op de werkvloer wordt door RIVM Veilig Werken als casus opgeslagen in een grote database: Storybuilder. Het zijn er inmiddels bijna 25.000. De reden: leren van de oorzaken van de verschillende ongevallen.

Top 5 meest voorkomende ongelukken

Naar aanleiding van Storybuilder is er in 2018 een top 5 samengesteld van de meest voorkomende ongelukken. Dit is de uitkomst daarvan:

  1. Vallen van hoogte (29 procent)
  2. Contact met bewegende delen van een machine (22 procent)
  3. Vallende objecten (13 procent)
  4. Aanrijdingen van een voetganger door een voertuig (4,4 procent)
  5. Beknelling tussen een machine en een ander object (4,2 procent)

Aanleiding temeer voor werknemers om een VCA cursus te volgen. VCA staat voor VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers Basisveiligheid. Er is ook een groen-variant speciaal voor medewerkers die in de groensector werken zoals hoveniers.

Er is een VCA basis cursus van een dag voor medewerkers op de werkvloer en een VCA vol training voor leidinggevenden en zzp'ers. De cursussen zijn zowel op locatie, zoals VCA Amsterdam, als intern bij een bedrijf te volgen. Ook bestaat de mogelijkheid de cursus online te doen, de E-learning variant. In dat geval wordt er een centraal examen afgelegd.

Ook zzp'ers moeten diploma hebben

Het dagcursus basis examen duurt een uur en bestaat uit veertig vragen die punten opleveren. Voldoende punten? Als iemand het minimaal aantal punten heeft gehaald, is deze persoon geslaagd. Er bestaat de mogelijkheid een voorleesexamen te volgen, met vijftien minuten extra examentijd. Bij een vol-examen gaat het om zeventig vragen die in 75 minuten beantwoord moeten worden. Ook kan een examen in een andere taal worden uitgevoerd.

Wie het examen met goed gevolg aflegt, wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Dat is belangrijk, zeker als zzp'er, zodat een opdrachtgever weet dat de medewerker het veiligheid diploma daadwerkelijk op zak heeft.

Meer berichten