Buurtsportcoach Kim Groen en wethouder Rob Opdam schudden elkaar de hand.
Buurtsportcoach Kim Groen en wethouder Rob Opdam schudden elkaar de hand. (Foto: STiP Fotografie)

Tweede buurtsportcoach actief in Heiloo

HEILOO - Onlangs is in de gemeente Heiloo een tweede buurtsportcoach gestart. Kim Groen heeft zich inmiddels geïntroduceerd via verschillende media. Zij gaat de huidige buurtsportcoach, Bart Ploeger, versterken. Deze ontwikkeling is het gevolg op de besluitvorming van de gemeente, die de landelijke subsidieregeling heeft aangegrepen om het lokale aantal 'Fte' aan combinatiefunctionarissen uit te breiden.

Samenwerken en stimuleren
In de gemeente Heiloo is 'de buurtsportcoach' al enkele jaren actief. Deze 'regisseur op sportniveau' legt lokaal verbindingen tussen partijen die sport aanbieden, dan wel behoefte hebben aan een sport- en beweegaanbod. Ook initieert de buurtsportcoach lokaal initiatieven om verschillende doelgroepen in de samenleving te stimuleren tot sporten en bewegen. In 2019 hebben de ministeries van VWS, OCW en SZW naar aanleiding van het opleveren van het landelijk sportakkoord, het jaarlijkse budget verhoogd, waardoor extra Fte beschikbaar kwamen. De gemeente Heiloo is hier op 'ingesprongen' door ook lokaal het aantal 'Fte buurtsportcoaches' te vergroten. "Wij zien de impact die de buurtsportcoach in onze gemeente weet te bewerkstelligen. De focus om met sporten en bewegen maatschappelijke en praktische doelen te realiseren wordt steeds belangrijker binnen gemeenten. Een uitbreiding van deze regeling willen wij daarom aangrijpen om sportaanbieders, verenigingen en samenwerkingsverbanden te versterken," aldus Rob Opdam, wethouder Sport, gemeente Heiloo.

De uitbreiding aan functies heeft ertoe geleid dat de buurtsportcoaches nog meer lokale initiatieven kunnen ondersteunen. Kim gaat zich voornamelijk presenteren in de buurten, bij scholen en verschillende samenwerkingspartners. Bart krijgt meer ruimte om zich te focussen op het geven van verenigingsadvies aan de sportverenigingen, waar hij de nodige ondersteuning op praktisch en beleidsniveau zal bieden. Hij kan daardoor op uiteenlopende vlakken versterken. "Uiteindelijk doel is om met een sterke basis aan sportverenigingen het aanbod in wijken en op scholen te optimaliseren. Wij als buurtsportcoaches zijn hierbij de 'bruggenbouwers', zowel tussen inwoners en sportaanbieders, als tussen sportaanbieders en de gemeente", aldus Kim en Bart.

Meer berichten