De aangekochte percelen liggen tussen de Lagelaan en de Kanaalweg aan de oostkant van de A9.
De aangekochte percelen liggen tussen de Lagelaan en de Kanaalweg aan de oostkant van de A9. (Foto: STiP Fotografie)

Familie Brouwer de Koning koopt natuurgrond

HEILOO – Op 5 december 2019 kocht de familie Brouwer de Koning, Boerderij Ter Coulster, 16,5 ha. natuurgrond van de Provincie Noord-Holland. Het betreft natuurgrond dat bij openbare inschrijving werd aangeboden. Een notaris zag erop toe dat de verkoop volgens de regels ging. De aangekochte grond is in drie percelen verdeeld. Twee bijna direct grenzend aan de A9 en één verder de polder in.

De gronden zijn door de provincie van productief grasland omgezet naar natuurgrond, met als doelstelling N13.01 Vochtig Weidevogelgrasland. De hoofddoelstelling van deze grond, is het beheren voor weidevogels. De beste manier om dit te beheren is, vaste mest met stro te rijden, later te maaien en het beweiden met koeien en schapen. Dit alles ten dienste van de weidevogels. De gronden zijn zeker niet aangekocht om extra mest uit te rijden.

De twee voorste percelen sluiten niet geheel aan tegen de A9. Er is tussen de percelen en de A9 nog voldoende ruimte om voorlangs te rijden bij de eventueel te realiseren afslag A9.

Plas-draspomp

Wilco Brouwer de Koning: "Ook willen we op het meest achterste perceel een plas dras gebied creëren (tijdelijk moerasgebied) zodat de jonge weidevogels meer mogelijkheden hebben om aan voedsel te komen. Dit willen we doen met een plas-draspomp, zo'n pomp werkt op zonnepanelen. Halverwege maart '20 moet de pomp draaien. Dan begint het weidevogelseizoen. Dit seizoen loopt tot half juni."

Via crowdfunding probeert Wilco zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van de plas-draspomp. "Zo'n pomp kost al gauw € 2.500. Op dit moment hebben we al ongeveer 50% bij elkaar," aldus Wilco Brouwer de Koning. Wilt u meedoen aan de actie, ga dan naar www.boerderijtercoulster.nl/natuurgebied-rond-het-die

Tekst: Yvonne van Stiphout 

Meer berichten