Zoë en Lieke presenteren 'Cityshapers' aan het college van B&W.
Zoë en Lieke presenteren 'Cityshapers' aan het college van B&W. (Foto: STiP Fotografie)

CBS de Duif presenteert plan voor braakliggende groenstrook

HEILOO - Dinsdagmiddag 14 januari presenteerden de leerlingen van groep 7 van CBS de Duif een plan voor de groenstrook naast hun school aan het college van burgemeester en wethouders. Enkele maanden geleden heeft groep 7 onderzoek gedaan naar het braakliggende terrein naast hun school waar vroeger de Hofdijkschool stond. Zij hebben het perceel opgemeten en een probleemstelling geformuleerd.

Na de ontvangst door burgemeester Hans Romeyn stelden de wethouders zich voor aan de leerlingen en vertelden wat zij in hun portefeuille hebben. Daarna voerden Zoë en Lieke het woord namens de gehele groep 7. Aan de hand van hun presentatie, 'Cityshapers' genaamd, lieten zij de resultaten van een onderzoek onder buurbewoners zien. De leerlingen hebben de buurtbewoners aangeschreven met de vraag wat zij graag op de plaats van het braakliggende terrein willen zien. De buurtbewoners konden kiezen uit een hondenuitlaatveldje (wat het nu is) of een nieuwe school, want CBS de Duif is te klein geworden en de leerlingen zouden graag wat meer lokalen en een modernere school hebben. Maar ook een sportparkje met binnen- en buitensporten stond op het lijstje van groep 7. Een  andere optie was een natuurspeeltuin met moestuin. Uit de reacties die terugkwamen uit de buurt bleek 45% voor de natuurspeeltuin met moestuin te zijn en maar 10% voor een nieuwe grotere school.

Daarna werd een plattegrond gepresenteerd van het braakliggende terrein met daarop ingevuld hoe het terrein er volgens de leerlingen uit zou moeten komen te zien. Alle voorgenoemde voorstellen waren daarop te zien.

Wethouder Elly Beens vond het mooie ideeën die de leerlingen aandroegen. Wethouder Rob Opdam, tevens portefeuillehouder van Ruimtelijke Ordening, merkte op dat de leerlingen volop nagedacht hadden over wat zou kunnen. Hij legde uit dat er op de locatie Hofdijk een bestemmingsplan ligt en er niet zomaar van alles gebouwd kan en mag worden. Ook gaf de wethouder aan dat er meer huizen nodig zijn en in Heiloo bijna alle open plekken inmiddels bebouwd zijn. "Er moeten keuzes gemaakt worden," aldus de wethouder. "Wat jullie voorstellen voor sport is bijvoorbeeld veel te groot. Verder zal er gekeken moeten worden wat er in het bestemmingsplan past en wat de gemeenteraad hierover zegt." Helaas moest de wethouder ook aangeven dat deze leerlingen van groep 7 allang van de basisschool af zijn als er eventueel iets met het terrein zal gaan gebeuren. Dit komt door alle procedures die doorlopen moeten worden en waar heel veel tijd in gaat zitten.

Burgemeester Hans Romeyn begrijpt dat de leerlingen toch wel graag willen weten wat er binnen nu en een jaar met hun voorstel gedaan gaat worden. En of er iets mee gedaan wordt. Hij stelt dan ook voor om in 2021 samen met de wethouders op bezoek te gaan bij CBS de Duif om te vertellen wat er met hun voorstel is gedaan of om om de leerlingen een voorstel vanuit de gemeente voor te leggen.

Meer berichten