Voorbeeldsituatie breedtebeperking (versmalling) in Egmond aan Zee.
Voorbeeldsituatie breedtebeperking (versmalling) in Egmond aan Zee. (Foto: aangeleverd)

Tijdelijke wegversmalling Zevenhuizerlaan

HEILOO - In de week van 2 tot en met 6 december komt er een nieuwe versmalling op de Zevenhuizerlaan tussen de kruispunten met de Hoogeweg en de Haesackerlaan. Door deze versmalling wordt de Zevenhuizerlaan alleen voor vrachtverkeer een doodlopende straat. Autoverkeer kan wel langs de versmalling. Het college neemt deze maatregel om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Zevenhuizerlaan te verbeteren.

Verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid
De afsluiting van de Vennewatersweg, tot half mei 2020, zorgt voor extra verkeer op onder andere de Zevenhuizerlaan. Ook doorgaand vrachtverkeer neemt deze route om de spoorweg te passeren. Dit zorgt voor trillings- en geluidsoverlast en lastige verkeerssituaties. Er zijn verschillende pogingen gedaan om het vrachtverkeer uit deze straat te weren. Maar ondanks het instellen van een vrachtwagenverbod, het plaatsen van extra borden, wegversmallingen, gerichte communicatie aan bedrijven en de inzet van verkeersregelaars, is dat onvoldoende gelukt. Het college heeft daarom besloten om van de Zevenhuizerlaan een doodlopende straat voor vrachtverkeer te maken.

Ingrijpende maatregel
De versmalling komt tussen de kruisingen met de Hoogeweg en de Haesackerlaan (tegenover huisnummer 116). Aan beide kanten komen twee paaltjes. Het aanbrengen duurt enkele uren en ter plekke wordt bekeken of het nodig is de rijbaan af te sluiten.

Fietsers kunnen de paaltjes aan de buitenkant passeren. De doorgang tussen de paaltjes is 2,10 meter breed. Dit is voldoende voor personenauto's en ambulance, maar te smal voor vrachtverkeer. Met overige hulpdiensten zijn afspraken gemaakt.

Wethouder Rob Opdam: "Wij realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is. Maar het vrachtverkeer blijft het inrijverbod en de alternatieve (omleidings)routes negeren. Om de Zevenhuizerlaan leefbaar te houden, plaatsen wij deze breedtebeperking. Vervolgens gaan wij op alle oost-westverbindingen en de Hoogeweg extra controleren. Wij zetten verkeersregelaars en handhavers in, zodat uiteindelijk de juiste (omleidings)routes gevolgd worden".

De versmalling blijft totdat de Vennewatersweg weer open is. Daarna wordt gekeken of de versmalling nog langer nodig is.

De eerder dit jaar aangebrachte versmalling tegenover huisnummer 79 is onlangs verwijderd. Uit diverse meldingen bleek dat fietsers op dit punt in de verdrukking komen.

Meer berichten