Paddenpoel Zuiderloo.
Paddenpoel Zuiderloo. (Foto: aangeleverd)

Rugstreeppad terug in Zuiderloo

HEILOO - Ruim 170 beschermde rugstreeppadden zijn in oktober verplaatst van een bouwlocatie in Zuiderloo naar een speciaal gecreëerde paddenpoel in de wijk. Daarna is de bouwlocatie vrijgegeven voor werkzaamheden. De padden hebben nu een blijvend nieuw onderkomen in de wijk. Sinds de koude nachten in oktober hebben de rugstreeppadden zich ingegraven in hun nieuwe leefgebied. Komend voorjaar zullen zij weer tevoorschijn komen.

Sinds 2014 kwamen in Zuiderloo geen rugstreeppadden meer voor. In 2018 is er, na archeologische opgravingen, spontaan een ideaal biotoop ontstaan op de plek waar woningen gerealiseerd worden. Rugstreeppadden kunnen enkele kilometers afleggen op zoek naar geschikt leefgebied. Na deze ontdekking zijn ze afgeschermd van de bouwlocatie door middel van een paddenscherm. De rugstreeppadden zijn zich binnen dit scherm gaan voortplanten en het aantal padden is daardoor sterk toegenomen.

Overplaatsing naar nieuw gebied
Om de beschermde paddensoort te behouden in het gebied is aan de Krommelaan een nieuw leefgebied gemaakt. Op deze locatie is een paddenpoel nagemaakt, die als winterhabitat voor de rugstreeppadden kan functioneren. Sinds de rugstreeppadden (maar ook gewone padden en kikkers) zijn verplaatst, is het bouwterrein door de begeleidende ecoloog vrijgegeven en zijn de bouwwerkzaamheden weer opgepakt.

In Zuiderloo komen ongeveer 650 woningen. De inrichting is duurzaam en er is veel aandacht voor het dorpse en groene karakter. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2021.

Meer berichten