Deze ondernemers gaan de uitdaging aan om een nieuw circulair businessmodel te ontwerpen.
Deze ondernemers gaan de uitdaging aan om een nieuw circulair businessmodel te ontwerpen. (Foto: aangeleverd)

Circulaire uitdaging voor ondernemers

REGIO - 22 bedrijven uit Noord-Holland Noord zijn op 4 november gestart met de Rabo Circulair Ondernemen Challenge; een initiatief van Rabobank, KPMG en de Provincie Noord-Holland. De ondernemers worden uitgedaagd om een nieuw, circulair businessmodel te ontwerpen. Uit Heiloo neemt Le Nouveau Chef B.V. deel aan de challenge.

Stichting Woontij
Stichting Woontij uit Texel is een van de deelnemers van de challenge. De heer Jan van Andel, directeur: "De landelijke doelstelling is om in 2050 CO2 neutraal te zijn. In Den Helder hebben wij het voornemen om reeds in 2030 deze ambitie te realiseren. Niet alleen op nieuwbouwvlak, maar zeker ook ten aanzien van bestaande woningen. Door het deelnemen aan de challenge hopen we hier mooie stappen in te kunnen zetten."Een model waarbij zij de grondstoffen die zij gebruiken zo lang mogelijk blijven inzetten. Geen afval, maar steeds hergebruik van materialen. In maart 2020 sluiten de 22 deelnemers de challenge af en presenteren zij hun toekomstplannen aan elkaar.

Samen aan de slag
In Noord-Holland liggen er volop kansen om circulair te ondernemen in allerlei sectoren. Circulair ondernemen vraagt echter om een nieuwe manier van kijken naar de hele keten van een productieproces. Rabobank, KPMG en de Provincie Noord-Holland gaan samen met de 21 bedrijven aan de slag om te ontdekken hoe materialen die de ondernemers nu gebruiken, zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden, zonder op de afvalberg te belanden.

Concrete actieplannen
"Elk bedrijf gaat heel concreet met een eigen circulaire uitdaging aan de slag. Per bedrijf wordt ingezoomd op bedrijfsspecifieke situaties, zoals kringlopen en stromen van materialen, energie en water. Uiteindelijk weet iedere deelnemer welke concrete stappen hij gaat nemen om tot een circulaire businesscase te komen", vertelt Harry Nieuwenhuizen, Directievoorzitter Rabobank Kop van Noord-Holland. "De challenge zorgt niet alleen voor meer duurzaamheid in de organisaties, maar leidt vaak ook tot toekomstbestendige businessmodellen."

Kansen onderzocht
Eerder deden Rabobank, KPMG en Provincie Noord-Holland al onderzoek naar de circulaire kansen in Noord-Holland Noord. Ze kwamen met een rapport dat de circulaire kansen beschrijft voor de sectoren Food & Agri, Bouw & Vastgoed, Horeca & Recreatie, Groothandel & Transport en Zorg. Het rapport is te downloaden op www.rabobank.nl/alkmaar

Meer berichten