Startschot voor lokaal sportakkoord

HEILOO - In het gemeentehuis van Heiloo ondertekenden wethouder Sport Rob Opdam en vertegenwoordigers van diverse sport- en beweegaanbieders uit Heiloo dinsdagavond 5 november een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord.

Sportformateur
In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het lokale sportakkoord is een onderdeel daarvan. Het ministerie stelt subsidie beschikbaar en Heiloo zet deze in om een sportformateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak heeft om samen met lokale partijen invulling te geven aan het lokale sportakkoord.

Doel
Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Door aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Heiloo samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambities lokaal bereikt kunnen worden.

Meer berichten