Belangstellenden komen een kijkje nemen tijdens de inloopavond in Hotel Fletcher Heiloo.
Belangstellenden komen een kijkje nemen tijdens de inloopavond in Hotel Fletcher Heiloo. (Foto: STiP Fotografie)

Inloopavond nieuwbouw Zandzoom

HEILOO - Op dinsdagavond 8 oktober organiseerde de gemeente Heiloo een inloopavond in het Fletcher Hotel Heiloo. Belangstellenden konden daar terecht voor meer informatie en vragen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan Zandzoom.

Het gebied Zandzoom wordt een nieuw landschappelijk (woon)gebied waar de komende jaren een groot aantal woningen worden gebouwd. In de periode 2020-2025 worden hier ruim 1000 woningen gerealiseerd. De woningen worden gebouwd met respect voor de cultuurhistorische waarden en landelijke- en beeldbepalende aanwezige elementen. De historische linten, veel groen, zicht op achterliggende akkers en bollenvelden, open velden met doorkijkjes, strandvlakten en duinen, zichtbare polders in het oosten, velden omzoomt door historische houtsingels en houtwallen en een goede bereikbaarheid via spoor en (snel)weg zullen kenmerkend zijn voor Zandzoom.

Er zullen woningen gebouwd gaan worden waar volgens het onderzoek uit 2016-2017 vraag naar is in Heiloo. Woningen voor starters zullen er te weinig gebouwd gaan worden omdat daar volgens genoemd onderzoek niet veel vraag naar was.

Het plan zal waarschijnlijk in januari 2020  in de commissie besproken worden en in februari 2020 in de gemeenteraad.

Tekst: Yvonne van Stiphout

Meer berichten