Bij de start van hun tocht voeren de pelgrims een ritueel uit bij de Willibrordusput.
Bij de start van hun tocht voeren de pelgrims een ritueel uit bij de Willibrordusput. (Foto: aangeleverd)

Pelgrims starten bedevaartstocht vanaf Willibrordusput

HEILOO - Donderdag 29 augustus stond een groep van zo'n 10 pelgrims rond de Willibrordusput bij de Witte Kerk. Onder leiding van Leo Ligthart, priester uit Breda, vertrok die dag een fiets-pelgrimage van Heiloo naar Dokkum. De groep pelgrims voerde bij de start van hun tocht een ritueel uit, dat bestond uit het water tappen uit de Willibrordusput. Zij namen het water mee op hun tocht, zoals in de vroege middeleeuwen Willibrordus dat had gedaan.

De pelgrims, onder leiding van priester Leo Ligthart, waren afkomstig uit Noord-Brabant. Zij hielden een katholieke dienst in de Witte kerk en traden op zeker moment naar buiten om een ritueel uit te voeren dat zij 'hoop putten' noemden. Zij refereerden daarbij aan Willibrordus, de patroonheilige van Heiloo. De Angelsaksische monniken Willibrordus en Bonifatius hebben een rol gespeeld bij het brengen van het christelijke geloof in onze regio. Zoals velen van ons nog wel op school geleerd hebben liep voor Bonifatius zijn taak minder goed af: hij werd door de plaatselijke bevolking in Dokkum vermoord. Het te fiets afleggen van de weg van Heiloo naar Dokkum was voor deze hedendaagse fietspelgrims een doel om Willibrordus en Bonifatius te eren en gedenken door in hun 'voetsporen' te treden, in dit geval per fiets.

De priester benoemde in zijn mis 'de oeroude grond' waarop de pelgrims nu waren, met 'tekenen van devotie zeker zo oud'. Het is toch altijd weer bijzonder, dat regelmatig mensen naar Heiloo komen voor de oude ontstaansgeschiedenis en spirituele kwaliteiten van het dorp. Niet voor niets wordt de naam Heiloo verklaard als 'heilige(n)loo', wat zoiets betekent als 'heilige plek'.

Meer berichten