Voorkom meeuwenoverlast

HEILOO - In Nederlandse dorpen en steden komen steeds meer meeuwen voor. Zo ook in Heiloo.

De meeuwen nestelen graag op daken en zoeken voedsel in de omgeving. Helaas kunnen zij daarbij overlast veroorzaken. De overlast doet zich voor tijdens het broedseizoen, ongeveer van april tot augustus.

Wat kunt u doen?
De gemeente heeft uw hulp nodig om de overlast te verminderen. U kunt hiervoor het volgende doen:

- Voer geen vogels
Voorkom dat meeuwen bij oud brood of ander eetbaar afval kunnen komen. Meeuwen lusten bijna alles. Voer de meeuwen in geen geval.

- Maak nestplekken op daken ontoegankelijk
Eigenaren van woningen kunnen nog meer doen om overlast van meeuwen te voorkomen. Zo kunt u het dak ontoegankelijk maken. Hiermee kunt u het nestelen van meeuwen op daken voorkomen. U kunt bijvoorbeeld pinnen, draden of netten op het dak (laten) plaatsen.

Flora en faunawet
Let u bij het nemen van extra maatregelen wel op de flora- en faunawet. Meeuwen zijn in het wild voorkomende vogels, dus wettelijk beschermde dieren. Op basis van de flora- en faunawet is het verboden om meeuwen te doden, te verwonden, te vangen of opzettelijk te verontrusten.

U kunt de maatregelen alleen nemen wanneer de meeuwen nog niet aanwezig zijn. In principe is dit voor en na het broedseizoen.

Wat doet de gemeente?
De gemeente informeert bewoners en woningbouwverenigingen over de meeuwen. Omdat meeuwen beschermde dieren zijn, mag de gemeente geen directe maatregelen tegen de meeuwen ondernemen. Slechts bij een ernstige aantasting van de volksgezondheid kan bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI) een ontheffing op de flora en faunawet worden aangevraagd. In de gemeente is hiervan geen sprake.

Bron: Gemeente Heiloo

Meer berichten