Een globaal beeld van de 5 kamers in Zandzoom.
Een globaal beeld van de 5 kamers in Zandzoom. (Foto: STiP Fotografie)

Plannen voor het gebied Zandzoom gepresenteerd

HEILOO – Woensdagavond werden tijdens een inloopbijeenkomst in het Fletcher Hotel de plannen voor het gebied Zandzoom gepresenteerd. De plannen zijn nog zeer voorlopig maar geven wel een globaal beeld van de geplande ontwikkeling.

Deze avond waren nog geen beelden van woningen of inrichting van de openbare ruimte beschikbaar maar er werd wel in beeld gebracht hoe het gebied Zandzoom eruit kan komen te zien. Het gehele plan zal eerst nog goedgekeurd moeten worden door de gemeenteraad. Peter van Oeveren van BPD (Bouwfonds Property Development) verwacht dat het plan op 18 september in de commissie behandeld zal worden en daarna voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Landschappelijk woongebied

Zandzoom wordt een landschappelijk (woon)gebied. Er worden woningen gebouwd met respect voor de cultuurhistorische waarden en landelijke en beeldbepalende elementen. Het vele groen zorgt voor een lommerrijk en besloten gevoel. Er zal zicht op achterliggende akkers en bollenvelden zijn. De open velden geven doorkijkjes naar de omgeving, met in het westen strandvlakte en duinen en zichtbare polders in het oosten. De velden worden omzoomd door historische houtsingels en houtwallen.

Woningtypes

Het gebied is verdeeld in 5 kamers: Westflank, Centrum-West, Centrum-Oost, Oostflank en Zuidflank. Waarbij in de kamer Westflank de meest exclusieve woningen worden gebouwd. Naar verwachting worden er maximaal 1.265 woningen gebouwd in het gehele gebied. Het aanbod zal in de gehele Zandzoom gevarieerd zijn. Van kleine 2 kamer-appartementen tot vrijstaande villa's.

Het overgrote deel is grondgebonden woningen met een tuin, daarnaast zullen er ook een aantal appartementengebouwen komen. Er zullen circa 250 sociale woningen (waarvan 50% koop en 50%huur), circa 250 middeldure woningen, circa 500 dure woningen en circa 250 exclusieve woningen gebouwd worden.

In de goedkope categorie worden ruim 200 starterswoningen gebouwd. De helft daarvan is huur, de andere helft koop.

Duurzaamheid

De ambitie ligt hoog, ruim boven de landelijke norm. Zowel in het openbaar gebied als in de woningen is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Hiervoor is een uitgebreid rapport opgesteld waaraan de ontwikkelaars en de gemeente zich moeten houden. De woningen zullen gasloos zijn.

Voorzieningen

Voor voorzieningen als basisscholen, kinderopvang en winkels zijn de toekomstige bewoners aangewezen op het centrum van Heiloo of de voorzieningen in Limmen.

Start verkoop

De verkoop van de eerste fase start naar verwachting in de zomer van 2020. Belangstellenden kunnen zich via de website inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Hierin staan de (verkoop)ontwikkelingen. www.nieuwbouwinzandzoom.nl

Tekst: Yvonne van Stiphout

Meer berichten