De oeverzwaluw graaft nestgangen tot wel 120 cm diep.
De oeverzwaluw graaft nestgangen tot wel 120 cm diep. (Foto: Kitty Hoogland)

Oeverzwaluwen gespot in Zuiderloo

HEILOO - Vlakbij de Vennewatersweg in Zuiderloo in Heiloo werd dinsdagochtend 9 juli de oeverzwaluw gespot. Henk Veldt, geboren Heilooër en vogelliefhebber pur sang ontdekte de vogels. 

De oeverzwaluw is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn oeverzwaluwen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de oeverzwaluw is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. Oeverzwaluwen zijn kenmerkende vogels van open terreinen met zoet water (bijvoorbeeld rivieren). Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: er moet een kale zandige of lemige steilwand zijn (waarin de nestholen uitgegraven kunnen worden) en er moeten flink wat muggen of andere insecten rondvliegen. De winter brengen zij door in Afrika.

Leefgebied
De oeverzwaluw komt voor in gebieden met grote open wateren en rivieren, waarlangs steilranden zijn om de nestgangen (tot wel 120 cm diep) te graven. Maar zij broeden ook in steilranden die door mensen zijn gemaakt, zoals afgravingen en zanddepots op bouwlocaties, zoals dus in Zuiderloo. Voordat zij vertrekken naar de overwinteringsgebieden gebruiken zij vaak grote rietvelden als slaapplaats.

Voor meer informatie over de oeverzwaluw klikt u hier.

Meer berichten