Ook de steigers aan de noordkant zijn inmiddels afgebroken. De Corneliuskerk wordt stukje bij beetje weer zoals zij was.
Ook de steigers aan de noordkant zijn inmiddels afgebroken. De Corneliuskerk wordt stukje bij beetje weer zoals zij was. (Foto: www.corneliuskerk-limmen.nl)

Corneliuskerk, stand van zaken

LIMMEN - Voordat de vakantieperiode begint wil de parochieraad van de Corneliuskerk uit Limmen, graag laten weten hoe het ervoor staat met de wederopbouw van het kerkgebouw.

Buitenkant van de kerk

* Het luik in het dak van de kerk wordt thans nog gebruikt voor het afvoeren van steigermateriaal uit de kerk. Nadat dit gereed is gaat het luik dicht, en zullen daarop de gesigneerde leien worden aangebracht, ook zal het laatste dakkapel worden geplaatst.
* De beschadigde leien op het dak van de zijbeuken worden vervangen. Deze schade is ontstaan doordat, bij het blussen van het dak van het middenschip, leien op het dak van de zijbeuken zijn gevallen.
* De goten voor het afvoeren van het regenwater vanaf het dak van de zijbeuken worden schoongemaakt. Hiermee zijn de werkzaamheden aan de buitenkant afgerond.
* Deze week is ook begonnen met het verwijderen van de steigers aan de buitenkant van de kerk.

Binnenkant van de kerk

* Alle muren zijn inmiddels zorgvuldig gereinigd.
* Gewerkt wordt nog aan herstel van het raam(kozijn) aan de noord- en zuidzijde van het transcept.
* De orgelkast is schoongemaakt door de trimploeg en zij hebben ook de zolder opgeruimd.
* De pijpen van het grote orgel zijn door vrijwilligers schoongemaakt en in kisten gedaan; deze zullen worden opgeslagen in de orgelkast.
* De lampen worden/zijn opgehangen.

Interieur en inventaris

Na de bouwvakvakantie gaat het renovatieproces een andere fase (2b) in. Tot nu toe was het één op één verzekeringswerk. Nu de herinrichting begint moeten andere budgetten worden aangesproken. Bovendien hangt alles met elkaar samen en zullen het Bisdom en het Parochiebestuur nauwer bij de besluitvorming moeten worden betrokken. Dit kan consequenties hebben voor de datum van her inwijding van de kerk.

Er is inmiddels een enthousiaste feestcommissie samengesteld voor de officiële opening van de kerk.

Meer berichten