Foto: STiP Fotografie

Volgende stap gezet in gebiedsontwikkeling Zandzoom Heiloo

HEILOO - Op dinsdag 2 juli is het overgrote deel van de anterieure overeenkomsten getekend voor de gebiedsontwikkeling van Zandzoom in Heiloo. Met de verschillende particuliere, commerciële en lokale ontwikkelpartijen en adviesorganen Expertteam Woningbouw van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), komt de woningbouwontwikkeling van Zandzoom tot stand. Dit moment vond plaats bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, dat in het plangebied van Zandzoom ligt. Dit is de bijzondere en unieke start van de ontwikkeling van Zandzoom Heiloo. 

Ondertekening anterieure overeenkomsten
Twee jaar geleden werd een eerste bijeenkomst gehouden met grondeigenaren en initiatiefnemers in Onze Lieve Vrouw ter Nood. Waar nu, twee jaar later, het overgrote deel van de anterieure overeenkomsten is getekend. Friso de Zeeuw leidde als lid van het Expertteam Woningbouw een aantal van deze bijeenkomsten. "Dit is een uniek proces en resultaat voor Nederland", aldus De Zeeuw. Peter van Oeveren van BPD introduceerde voor deze vorm van gebiedsontwikkeling de term motiverend grondbeleid vanuit de gemeente Heiloo.

Gebiedsontwikkeling Zandzoom
Het gebied Zandzoom in Heiloo wordt in de komende jaren ontwikkeld tot een volwaardige woonwijk. Er is plaats voor ongeveer 1.265 woningen die in de periode 2020-2025 worden gebouwd. Uniek aan deze gebiedsontwikkeling is dat het een integraal proces is met verschillende particuliere en commerciële initiatiefnemers die dit gebied gaan ontwikkelen. Dat deze ontwikkeling tot stand komt met zoveel verschillende eigenaren is bijzonder. Wethouder Fred Dellemijn benoemde ook dat deze ontwikkeling voldoet aan de opgave in het coalitieakkoord om minimaal 200 woningen per jaar te realiseren in Heiloo. "We realiseren hier met elkaar een fraai woningbouwproject. Dit komt tot stand door een bijzondere samenwerking tussen veel partijen. Daar mogen wij als gemeente trots op zijn", aldus wethouder Dellemijn. 

Expertteam Woningbouw
Het Expertteam Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is betrokken bij dit traject. Het Expertteam heeft advies gegeven over de gebiedsontwikkeling van Zandzoom Heiloo en heeft het proces begeleid tussen de gemeente en de ruim 100 betrokken grondeigenaren. Met als resultaat dat de ondertekenaars van de anterieure overeenkomsten ruim 90% van het aantal te realiseren woningen in Zandzoom Heiloo vertegenwoordigd. "Zonder de constructieve inzet van alle partijen, was dit bijzondere moment vandaag niet tot stand gekomen.", aldus Tom Smeulders, lid van het Expertteam Woningbouw.

Informatie over Zandzoom
Het gebied Zandzoom in Heiloo wordt een nieuw landschappelijk (woon)gebied waar de komende jaren een groot aantal woningen gebouwd worden. In de periode 2020-2025 realiseren we hier ruim 1000 woningen. De woningen worden gebouwd met respect voor de cultuurhistorische waarden en landelijke- en beeldbepalende aanwezige elementen.

Deze gebiedsontwikkeling is een samenwerking van commerciële ontwikkelaars als BPD, Timpaan, Dura Vermeer, T&G Bouwcombinatie en Hoorne Vastgoed, particuliere grondeigenaren en lokale ontwikkelaars en de gemeente Heiloo.

Afslag A9 en Zandzoom
Als de afslag van de A9 er niet komt, mag er wel gebouwd worden in de Zandzoom. Dit betekent dat de link tussen het nog te bouwen huizen in de Zandzoom en de afslag A9 is verdwenen. Juridisch is de afslag dus niet meer nodig, maar is wel wenselijk, beaamt Dellemijn.

Meer berichten