Foto: aangeleverd

Workshop voor verenigingen BUCH over ongewenst gedrag binnen de organisatie

BUCH - Op woensdag 28 november vindt een workshop plaats over het omgaan met ongewenst gedrag binnen organisaties Deze workshop wordt kosteloos aangeboden aan vrijwilligersorganisaties en verenigingen in de BUCH gemeenten. 

Overal waar mensen samenkomen ligt het risico van ongewenst gedrag op de loer, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen vormen daarop jammer genoeg geen uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, roddelen, discriminatie of machtsmisbruik. Het is goed wanneer je weet wat je moet doen als er zich zoiets voordoet. Tijdens de workshop worden waardevolle handvatten aangereikt. Er wordt uitleg gegeven over risico's, signaleren en het voorkomen van ongewenst gedrag, ook wordt er advies gegeven over wat je kunt doen om hier over goede afspraken te maken binnen de organisatie/vereniging. Deelnemers krijgen informatie over het beleid van de BUCH gemeenten, de ondersteuningsmogelijkheden via de steunpunten vrijwilligerswerk en het gebruik van de tools; 'In Veilige handen' en 'Veilig sportklimaat'.

De training vindt plaats in 't Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo en start om 19.30 uur. De avond wordt verzorgd door de Vrijwilligersacademie in samenwerking met Loek Stam, projectleider Vrijwilligerspunt West-Friesland. Voor meer informatie en deelname: de Vrijwilligersacademie: www.vrijwilligersacademiebuch.nl . U kunt ook contact opnemen met Sigrid Wijsman, s.wijsman@vipuitgeest.nl, of via telefoonnummer 06 48500912.

Meer berichten