Wethouder Rob Opdam, uiterst links speelt een wedstrijdje met cliënten van de GGZ.
Wethouder Rob Opdam, uiterst links speelt een wedstrijdje met cliënten van de GGZ. (Foto: STiP Fotografie)

Wethouder haalt tennisracket van zolder tijdens week van respect

HEILOO - Deze week (5-11 November) is de week van respect. Ook de gemeente Heiloo doet mee. Wethouders geven deze week gastlessen op een basisschool een een sportclub.

De week van respect wordt georganiseerd door de REF (Respect Education Foundation). De REF werkt sinds 2006 aan inclusief burgerschap: een veilige samenleving waarin jongeren zich thuis en gerespecteerd voelen. Het is van groot belang dat jongeren bijdragen aan de maatschappelijke verankering van een sociaal veilige omgeving, waarin plek is voor iedereen, ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof, en waar iedereen deelneemt. In heel Nederland is deze week extra veel aandacht door bijvoorbeeld geven van gastlessen op scholen en sportclubs door bekende Nederlanders.

In Heiloo gaf wethouder Rob Opdam dinsdag een gastles op de tennisbaan. Gewapend met zijn eigen tennisracket en in trainingspak kwam de wethouder naar de tennisbanen van tennisvereniging De Dors. Samen met cliënten van de GGZ speelde hij een aantal tenniswedstrijdjes. Ongeveer 12 clienten zijn iedere dinsdag van 17.00-19.00 uur te vinden op de tennisbaan. Onder begeleiding van regiocoördinator 'Aangepast Sporten' Pascale de Hoogh slaan zij iedere week, weer of geen weer, een balletje met elkaar. Pascale: "Allen zijn zeer gemotiveerd. Zelfs als er een pak sneeuw op de baan ligt gaan ze nog door met spelen. Het komt bijna nooit voor dat we binnen spelen, vorige week was één van de weinige keren".

Tekst: Yvonne van Stiphout   

Meer berichten