Gemeentelijke belastingen Heiloo de laagste van de BUCH

HEILOO - Uit een vergelijking van gemeentelijke belastingen in 2018 blijkt dat van de BUCH-gemeenten, Heiloo gemiddeld genomen de laagste tarieven hanteert.

Alleen de afvalstoffenheffing voor een tweepersoonshuishouden en rioolheffing vallen door een tariefdifferentiatie soms hoger uit. Ook de OZB-tarieven zijn in Heiloo het laagst.

Heiloo is van plan de belastingtarieven voor 2019 aan te passen met de inflatiecorrectie van 2,3%. Voorgesteld wordt om de tarieven afvalstoffenheffing kostendekkend te maken en de tarieven rioolheffing gelijk te houden aan die van 2018. 

Uitzondering op de indexering zijn rijkstarieven. De tarieven voor reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart worden aangepast naar de rijkstarieven.

Bron: Beatfm
 

Meer berichten