Thermische isolatie
Thermische isolatie (Foto: Pixabay)

Weer subsidie voor energiebesparende maatregelen eigen woning

HEILOO - Woningeigenaren in Heiloo kunnen weer subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van isolatie en HR++  glas. Ook is subsidie beschikbaar  voor een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming, een douche-WTW (warmteterugwin-installatie) en een groen dak.

Subsidieaanvragen
Inwoners kunnen maximaal vijftien procent van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximum van € 750,- per woning. Het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling staat op de website van de gemeente Heiloo en op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Op deze websites kunt u ook meer informatie en de voorwaarden lezen. De regeling eindigt op 31 december 2020 of eerder wanneer het budget op is. Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van datum van binnenkomst en daarna op volgorde van datum van installatie van de techniek.

Let op: U kunt alleen een aanvraag indienen voor maatregelen die zijn genomen na 13 oktober 2018!

Landelijke subsidieregelingen
Voor de aanschaf van o.a. zonneboilers en warmtepompen kan men nog subsidie krijgen via de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Er is nog zo'n 35 miljoen euro beschikbaar voor dit jaar. Meer informatie hierover op de website van RVO.

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord op telefoonnummer (088) 10 21 398 op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur of mailen naar subsidies@rudnhn.nl. 

Meer berichten