De slotfundamenten in Egmond aan den Hoef met het standbeeld van graaf Lamoraal.
De slotfundamenten in Egmond aan den Hoef met het standbeeld van graaf Lamoraal. (Foto: Felix Hogeboom)

Muziek & Poëzie op 't Slot toont creativiteit Egmonders

De 450e Lamoraalherdenking is rijk aan activiteiten die veelal goed worden bezocht en menig bezoeker verrassen met het enthousiasme van de Egmonders voor hun geschiedenis met kasteel, abdij en het Huys Egmont.

Graaf Lamoraal van Egmont was een belangrijke figuur op het Europese politieke toneel; samen met de Heer van Bergen was hij betrokken bij de inpoldering van de Egmonder- en Bergermeer (1562-1564), de oudste droogmakerij van Nederland.

Tijdens Muziek & Poëzie op 't Slot op zaterdagmiddag 30 juni werden de inzendingen van de gedichtenwedstrijd rondom het thema Graaf Lamoraal van Egmont en het Slot op den Hoef voorgedragen.

Hans Mannes is prijswinnaar met het gedicht Slot op den Hoef waarin hij de geschiedenis van de Egmonden beknopt beschrijft. Het leven was er schraal en men streed tegen het water, benedictijner monniken begonnen met bedijken en vervolgens kwam het slot tot bloei, 'vanuit de rentmeesterstoren ziet men meer dan de kosten en de baten …. want het Slot op den Hoef kent in heel Europa zijn weerga niet'.

Jaap Kramer bracht een gedicht met maar liefst 23 strofen waarin de levenswandel van Graaf Lamoraal treffend en op rijm wordt beschreven, waarbij niet alleen de edele kanten maar ook de donkere zijden worden belicht. Opdat het verhaal over de graaf niet vergeten wordt.

Kees Kaas presenteerde het programma en zong daarbij zijn troubadoursliederen over zijn geboortegrond de Egmondermeer. Daarbij werd het cultuurpubliek getrakteerd op evergreens van de Everly Brothers, The Beatles en de Rolling Stones, vlot en met verve gebracht door de gebroeders Remi en Edwin Beukers. Het rondeel bij de slotfundamenten fungeert als openluchttheater. Het publiek genoot zichtbaar van het bijzondere, gratis toegankelijke evenement.

Tekst: Felix Hogeboom

Meer berichten