Foto: Gertjan Zeeman
Heiloo

Congres over zorg en ondersteuning aan personen met verward gedrag

In de Cultuurkoepel wordt op 30 januari een congres georganiseerd over zorg en ondersteuning aan personen met verward gedrag. 

De laatste jaren lijkt het aantal incidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken zijn, te zijn gestegen. Deze personen hebben bijvoorbeeld problemen als verslaving, dakloos, illegaliteit of grote schulden. Zij kunnen een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. 
 
Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden, moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang.

Tijdens het congres wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals het voorkomen van onveilige situaties en overlast in openbare ruimtes veroorzaakt door personen met verward gedrag. Ook de samenwerking tussen verschillende instanties bij de aanpak en signalering komt aan bod.

Voor meer informatie kijkt u op www.sbo.nl .

Meer berichten