Afbeelding
Foto: Aangeleverde foto

Gemeente Heiloo tekent 'Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen

Algemeen Heiloo

HEILOO - Gemeenten in de regio, waaronder Heiloo, hebben het 'Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)' ondertekend. Daarmee spraken zij af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar vooral ook op de effecten op milieu en het sociale vlak. Het is een duidelijk signaal dat zij duurzaamheid belangrijk vinden en het gebruik van duurzame producten en diensten stimuleren. Door verder te kijken dan alleen naar de prijs, maar ook mens en milieu, worden leveranciers gestimuleerd om duurzaam te ondernemen.

Voor gemeente Heiloo is inkoop een belangrijk instrument dat kan helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van werkgelegenheid. Daarom was burgemeester Romeijn degene die het manifest voor Heiloo ondertekende: "Met de stap naar maatschappelijk verantwoord inkopen zet de gemeente stappen naar een duurzame toekomst". Heiloo volgt samen met de andere betrokken gemeenten een landelijke trend. Op 14 december nog werden – tijdens het landelijk congres over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) - de nieuwe toetreders welkom geheten door secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 'Lidewijde Ongering'. Naast gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ondertekenden daar 149 andere organisaties het 'Manifest MVI'.

Actieplan voor eigen bijdrage

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een gezamenlijk actieplan voor hun eigen bijdrage aan MVI. Dat moet voor 1 juli 2018 klaar zijn. Daarin worden de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkooppraktijk. De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door inkoopsamenwerking Stichting RIJK. Door maatschappelijk verantwoord in te kopen hopen de gemeenten dat ook andere bedrijven gestimuleerd worden maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ondernemers die ook geïnteresseerd zijn in MVI kunnen zich richten tot Rob van Ewijk (robvanewijk@debuch.nl) of Rosa Peek (rosa.peek@stichtingrijk.nl ).

Sociaal ondernemen: ondernemen met maatschappelijke impact

In oktober startten de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo samen met andere gemeenten van Regio Alkmaar een samenwerking om sociaal ondernemen in de regio te ondersteunen. Sociaal ondernemers zetten maatschappelijke impact op de eerste plaats. Geïnteresseerden voor het project 'Sociaal Ondernemen' van Regio Alkmaar kunnen zich voor meer informatie richten tot Bram Verrips (bramverrips@debuch.nl), projectleider Sociaal Ondernemen, tel. 0889097208.

Bedrijf Belicht

Sport

Regio