Lopen voor Lyme
Heiloo

Lopen voor Lyme

HEILOO - Jeroen Rodenburg, bijna 41 jaar nu, is sinds zijn achtentwintigste chronisch Lymepatiënt. Een tekenbeet tijdens een oefenweek met zijn ME-groep van de Amsterdamse politie op de Veluwe was het begin van zijn jarenlange zoektocht naar de oorzaak van zijn steeds heftiger worden de klachten. Aanvankelijk leken de acute artritis in zijn knieën, migraineaanvallen, slapeloosheid en chronische vermoeidheid geen verband met elkaar te houden, maar vooral terug te voeren op de drukke periode in het leven van Jeroen en zijn partner Monique. De kinderen Daan, Koen en Sanne Jasmijn werden korte tijd na elkaar geboren en ook de onregelmatige werktijden bij de politie werden door Jeroen gezien als oorzaak van een deel van zijn klachten.


Helaas brachten bezoeken aan de huisarts, de fysiotherapeut en de uroloog (vanwege enorme pijnklachten bij het plassen en ongecontroleerd urineverlies) geen verbetering. In oktober 2007 viel Jeroen letterlijk om. Met hevige rugklachten en uitval in zijn rechterbeen kwam Jeroen op bed te liggen, terwijl dochter Sanne Jasmijn net geboren was. De zenuwpijnen die gepaard gingen met de uitval waren voor Jeroen gekmakend. Een hele zware periode volgde voor het hele gezin.

Na onderzocht te zijn op Bechterew, wat niets opleverde, werd een minuscule hernia geconstateerd. De neuroloog evenals de neurochirurg waren beiden van mening dat dit eigenlijk niet de oorzaak van de klachten zou kunnen zijn. Meer dan een half jaar plat op bed liggen en zelfs een operatie brachten geen enkele verbetering. Het werken met de revalidatiearts zorgde er wel voor dat Jeroen heel voorzichtig weer zijn zo geliefde werk op straat oppakte. Daar waar Jeroen zelf de strijd aan ging werd hij in het medische circuit volledig aan zijn lot overgelaten. Nadat zijn toenmalige neuroloog weigerde om, op verzoek van de neurochirurg, onderzoek te doen naar onder andere de ziekte van Lyme, was voor Jeroen plotsklaps het medische traject bij het MCA beëindigd.


Tot de dag van vandaag kan Jeroen deze weigering nog maar moeilijk begrijpen en verteren, te meer omdat hij, inmiddels zelf op onderzoek uit gegaan, schrok van de herkenning van bijna alle klachten in de symptomenlijst van de ziekte van Lyme. Jeroen zocht zijn heil in de alternatieve geneeskunde. Via een aantal verschillende behandelaars, welke allemaal afzonderlijk chronische Lyme met co-infecties constateerden, begon Jeroen met bioresonantietherapie. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar om ook weer in uniform de straat op te gaan, maar dat was helaas slecht van korte duur.
De strijd eiste een hoge financiële en emotionele belasting. Een weg langs een twintigtal medisch specialisten in onder meer het AMC, het Slotervaartziekenhuis, het VuMC en het UMC St. Radboud, onderzoeken in binnen- en buitenlandse laboratoria, een bezwaarprocedure tegen de bedrijfsarts die hem ongegrond 100% arbeidsgeschikt verklaarde, het zoeken van een nieuwe huisarts omdat zijn oude hem liet vallen, zorgden uiteindelijk voor een behandeltraject bij de Lymepoli in Nijmegen.

Door een veel te late diagnose lijkt de kans op genezing inmiddels een utopie. Er zijn zeer recent zelfs weer een aantal klachten bij gekomen die Jeroen, en zijn omgeving, tot grote zorgen baren. De afgelopen weken is vast komen te staan dat, vermoedelijk door de lange duur van de infecties, er beschadigingen zijn ontstaan aan de oogzenuwen. In januari zal hier nader onderzoek naar worden gedaan.


Tot op de dag van vandaag heeft Jeroen, aan niet-vergoede medische behandelingen en laboratoriumonderzoeken, rond de 18.000 euro uitgegeven. Door een gedeeltelijke afkeuring en het niet meer kunnen uitoefenen van zijn oude functie, zijn de inkomsten van Jeroen en zijn gezin gedaald met 450 euro per maand. Team Jeroen – Step forward – werd in het leven geroepen en bestaat inmiddels uit 11 vrienden en familieleden. Team Jeroen - Step forward - zal de wedstrijd 'Lopen voor Lyme' gaan lopen om Jeroen een week therapie te kunnen laten volgen in Polen. Het gaat hier om de Innerfire-trainingen van Wim Hof, die aan het UMC St. Radboud inmiddels wetenschappelijk zijn onderzocht door Prof. M. Hopman. Deze concludeerde dat Wim Hof (bekend als The Iceman) met zijn technieken invloed kan uitoefenen op het autonome zenuwstelsel dat onder andere de hartslag, ademhaling en bloedcirculatie regelt evenals het immuunsysteem reguleert.
Jeroen hoopt en verwacht veel baat te hebben bij deze behandeling. De kosten van deze week bedragen 1799 euro. Het streefbedrag bestaat uit twee keer dit bedrag omdat Jeroen het mooi zou vinden als hij nog één of meerdere andere (chronische) Lymepatiënten blij kan maken met een bezoek aan Wim Hof. Dus bij elke 1799 euro meer boven het streefbedrag neemt Jeroen een extra (chronische) Lymepatiënt mee.

Mocht er na het behalen van het streefbedrag nog een 'rest' bedrag over blijven dan zal dit worden geschonken aan een Lyme-gerelateerd goed doel. Tevens zal 100 euro van het streefbedrag worden gebruikt als inschrijfgeld voor Team Jeroen – Step forward.
Wilt u bijdragen aan de strijd tegen Lyme of meer lezen over de ziekte en dit initiatief: http://www.lopenvoorlyme.nl

Foto: Stip Fotografie

Meer berichten