Heiloo

Cees Kuijs zingt 55 jaar bij Ubi Caritas

Afgelopen zondag werd dhr. Cees Kuijs in het zonnetje gezet door Rector Beemster, omdat hij 55 jaar lid is van het kerkkoor Ubi Caritas. Dit gemengd koor ondersteunt elke zondag de kerkdienst in de grote kapel van het Putje met een muzikaal latijns geluid.

Het is volgens Rector Beemster heel bijzonder dat iemand 55 jaar lid is van een kerkkoor. Het Bisdom in Haarlem had geen oorkonde van 55 jaar, deze ervaring was er niet eerder. Tijdens de kerkdienst van afgelopen zondag werd Cees in het bijzijn van zijn familie op het altaar toegesproken met waardering voor zijn inzet en bijdrage aan het koor. Voor Cees is het koor altijd belangrijk geweest en hij miste vrijwel nooit een repetitie of de kerkdienst op zondagochtend. Het hoogtepunt in het jaar is de nachtmis. Een dienst waar veel en intensief voor wordt gerepeteerd. De familie is zeer trots op hun muzikale vader, opa en overgrootopa.

Meer berichten