BUCH

Cadeaubon voor mantelzorgers BUCH

Iedere inwoner van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo die wordt geholpen of verzorgd door een mantelzorger, kan voor hem of haar een 'mantelzorgwaardering' aanvragen. De gemeenten hebben afgelopen week een brief daarover gestuurd naar alle inwoners van wie de gemeente weet dat zij mantelzorg krijgen.

Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom willen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) ze een blijk van waardering geven: de mantelzorgwaardering, in de vorm van een cadeaubon. Dat is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die zij boden in 2015. De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2015 minstens drie maanden intensieve zorg hebben verleend. De aanvrager moet wonen in een van de BUCH-gemeenten.  De gemeente toetst eerst de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de mantelzorger rond 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg, een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar goede zorgen. De hoogte van de cadeaubon wordt in oktober bepaald. 

Elke mantelzorger die via het aanvraagformulier wordt opgegeven voor de mantelzorgwaardering 2015, registreert de gemeente als mantelzorger. Zo wil zij uiteindelijk een beter beeld krijgen van hoe groot de groep mantelzorgers is, hoe zwaar ze worden belast, en hoe de gemeente hen kan ondersteunen en helpen.  Formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de gemeente.

Meer berichten