Afbeelding

Opheffing Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo

Algemeen Heiloo

Stichting Welzijn Jeugd Jongeren Heiloo (SWJJH) houdt per 1 september 2015 op te bestaan. Dat heeft het bestuur van de SWJJH op maandag 17 augustus besloten.

Michel Engelsman, voorzitter SWJJH: "Het bestuur betreurt het zeer dat zij deze ingrijpende beslissing heeft moeten nemen. Echter de eerder door ons genomen maatregelen hebben niet tot het beoogde resultaat geleid. Door recente ontwikkelingen is het voor het bestuur van SWJJH niet meer mogelijk om de aan haar toebedeelde taken te voldoen. In een bijzondere bestuursvergadering heeft het bestuur daarom unaniem besloten om de stichting met ingang van 1 september  2015 op te heffen. Het huidige bestuur zal de lopende zaken netjes afhandelen en regelmatig met de gemeente de voortgang bespreken."

Elly Beens, wethouder Welzijn: "De gemeente betreurt de opheffing van de SWJJH. In overleg met alle belanghebbenden doen wij er alles aan om het werk doorgang te laten vinden. Wij proberen deze situatie zo snel mogelijk op te lossen en het jeugd- en jongerenwerk in Heiloo voor de toekomst nieuwe impulsen te geven." Betrokkenen bij het jeugd- en jongerenwerk zijn door de SWJJH ingelicht over de opheffing van de stichting. De gemeente voert op dit moment gesprekken om het jeugd- en jongerenwerk tijdelijk onder te brengen bij een andere organisatie. Zij hoopt dat er zo snel mogelijk weer activiteiten georganiseerd kunnen worden. In de maanden augustus tot oktober evalueert de gemeente het jeugd- en jongerenwerk om vast te stellen wat goed ging, wat beter kan en welke wensen en ideeën er leven onder de jongeren. De uitkomst hiervan wordt gebruikt als input voor de toekomst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief