Afbeelding
Foto Carolien Breed

'Inzicht in en transparantie van de subsidiestromen' update

30 mei, 23:19 Algemeen Heiloo

HEILOO – Met deze opdracht van de gemeenteraad ging het gemeentebestuur vorig jaar november aan de slag. Dat er veel zal veranderen voor Heilooër organisaties in de sport, welzijn, kunst en cultuur staat wel vast.

Afgelopen week is ophef ontstaan over de huurverhoging voor theater De Beun. De huur van het theater, eigendom van de gemeente Heiloo, gaat van 1 euro per jaar naar ruim 38.000 euro in 2016. Het bestuur van Stichting Theater De Beun heeft laten weten per 31 augustus 2016 de sleutels in te zullen leveren.

De wethouders Fred Dellemijn en Elly Beens leggen uit, dat de huurverhoging onderdeel uitmaakt van een aangepast subsidie- en accommodatiebeleid. De maatschappelijke huur voor welzijnsorganisaties is al besloten en gaat per 1 januauri 2016 in. Vanavond staat een zelfde voorstel op de agenda van de commissie voor de buitensportaccommodaties. Als dit door de raad wordt aangenomen, gaan zij per 1 januari 2017 maatschappelijke huur betalen. Hierbij gaan de huren voor cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties weliswaar omhoog, maar wordt tegelijkertijd de mogelijkheid geboden hiervoor subsidie aan te vragen. ,,Het doel is om de directe en indirecte subsidiestromen inzichtelijk en transparant te maken. Zodat alle gesubsidieerde organisaties op een eerlijke en gelijkwaardige manier kunnen worden behandeld."

Dellemijn geeft nog een tweede punt aan waarom het accommodatie- en subsidiebeleid wordt aangepast: ,,Gemeenten mogen van de overheid volgens de Wet Markt en Overheid alleen nog marktconform verhuren om concurrentievervalsing tegen te gaan." Hij legt uit dat aan organisaties die een algemeen belang dienen een maatschappelijk huurtarief mag worden gevraagd. Dit percentage mogen gemeenten zelf bepalen. In Heiloo is voor 70% van de kostprijsdekkende huur gekozen, omdat ze dat eerlijker vinden. ,,Als een organisatie geen huur betaald, maar ook geen subsidie ontvangt kun je die niet korten. Dat zou betekenen dat je alleen maar kunt besparen op subsidies voor organisaties die toevallig een pand huren dat niet van de gemeente is." Hij voegt er meteen aan toe dat de huurders en de gebruikers van gemeentelijke accommodaties de (extra) huur kunnen meenemen in de subsidieaanvragen; boven op het subsidiebedrag dat organisaties sowieso bij de gemeente indienen. Dit leidt tot een accentverschuiving in de subsidiestromen, waarbij de regeling volgens de wethouders toekomstbestendig is en eindelijk inzichtelijk maakt hoeveel en waar de subsidiegelden terechtkomen. ,,Het is dus allerminst de bedoeling om clubs en verenigingen, instellingen en andere organisaties de nek om te draaien."

De bezuinigingen van 150.000 euro op de directe subsidies van instellingen en 75.000 euro op de indirecte subsidies van buitensportaccommodaties blijven het uitgangspunt. Behoud van diversiteit is daarbij één van de uitgangspunten.

De gemeenteraad heeft vorig jaar ook besloten dat het korten van subsidies zal worden uitgevoerd op basis van een per subsidieaanvrager vastgestelde (maatschappelijke) output. Om tot een eerlijke verdeelsleutel te komen, is gekeken wat de kernactiviteiten zijn in welzijn, sport, kunst en cultuur. Om te bepalen welke voorzieningen in Heiloo gewenst en noodzakelijk zijn, is begin dit jaar een discussie over de kernactiviteiten en kerntaken gestart. De bijeenkomsten in de Cultuurkoepel in februari en maart maakten hier deel van uit. De bevindingen zijn verwerkt in de nota Kernactiviteiten.

Voor de ontstane onrust hebben de wethouders begrip. Beens: ,,Besturen van organisaties, instellingen en verenigingen krijgen meer verantwoordelijkheid en dat maakt onzeker. Daarom zullen we hier zorgvuldig mee omgaan en gesprekken aangaan om de ongerustheid weg te nemen!" 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief