Afbeelding

Beheer kinderboerderij 't Beestenboetje naar stichting Natuur Instituut

Algemeen Heiloo

HEILOO - De dieren in 't Beestenboetje starten dit seizoen met 'nieuwe' verzorgers. De stichting Natuur Instituut neemt het beheer van 't Beestenboetje van de gemeente over. Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben vandaag besloten met deze stichting een huur- en exploitatieovereenkomst voor de komende jaren aan te gaan.

Kinderboerderij 't Beestenboetje

't Beestenboetje is de kinderboerderij in het gemeentebos aan de Ter Coulsterlaan. De kinderboerderij is open vanaf april tot en met eind oktober op de woensdagmiddag en twee keer per maand op de zaterdagochtend. In de winter is de kinderboerderij gesloten. Tijdens openingstijden kunnen kinderen allerlei dieren aaien en knuffelen.

Bezuinigingsopdracht

De gemeente heeft vanaf het begin het beheer van 't Beestenboetje onder haar hoede gehad. Zij zorgde iedere dag voor de dieren en voor het onderhoud aan het park. Door de bezuinigingsopdracht van de raad is deze taak niet meer te realiseren. Ook niet met de groep vrijwilligers die de gemeente al lange tijd bij haar taken ondersteunt. De gemeente is daarom vorig jaar op zoek gegaan naar een partij die het arbeidsintensieve beheer van haar medewerkers kan overnemen. Zij heeft daarbij de vrijwilligers groep intensief betrokken.

Vrijwilligersgroep gaat op in stichting Natuur Instituut

De vrijwilligersgroep blijft ook in de toekomst betrokken bij het beheer van 't Beestenboetje. Zij maakt per 1 mei onderdeel uit van de stichting Natuur Instituut, die het beheer overneemt. Zo blijven de dieren hun vertrouwde verzorgers zien en kunnen bezoekers rekenen op hun aanwezigheid tijdens de openingstijden.

Er zijn veel plannen voor de toekomst. Er komen nieuwe diersoorten in 't Beestenboetje en de onderkomens van de konijnen worden aangepast. Ook kijkt de vrijwilligersgroep of het mogelijk is de openingstijden te verruimen en organiseren zij rondom dierendag weer gezellige, feestelijke activiteiten.

Stichting Natuur Instituut

Het Natuur Instituut is een professionele organisatie die zich inzet voor méér natuur en een beter milieu. Alle professionals (o.a. biologen, ecologen, natuurgidsen, bestuursleden) zetten zich geheel vrijwillig in. Het Natuur Instituut is met name actief in Utrecht, Noord-Holland en de Waddenzee. Ook de aangesloten werkgroepen, verenigingen of natuurgroepen zetten zich vrijwillig in door bijvoorbeeld bewonersinitiatieven in het groen, landschapsonderhoud, flora- en fauna-onderzoek, landschapsbescherming, cursussen, excursies of lezingen. Zie voor meer informatie: www.natuurinstituut.nl.

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant