Ook dit jaar worden er weer sportdagen georganiseerd voor alle basisschoolkinderen van Heiloo.
Ook dit jaar worden er weer sportdagen georganiseerd voor alle basisschoolkinderen van Heiloo.

Sportdagen voor de basisschoolkinderen

Algemeen

HEILOO - Mede door de financiële ondersteuning van Rotary Club Heiloo, kunnen ook dit jaar weer vanuit het project Sport@School onder auspiën van de SportRaad én nu ook onder leiding van de buurstsportcoach Heiloo Pascale de Hoogh, sportdagen worden georganiseerd voor de basisschoolkinderen van Heiloo.

Deze worden gehouden op het sportcomplex van HSV op woensdagochtenden van 20 mei en 27 mei. Op 20 mei voor de onderbouw van de scholen, groep 3-4-5 en op 27 mei voor de bovenbouw, groep 6-7-8. Dit jaar is, mede op verzoek van de scholen meer onderlinge competitie in het programma aangebracht.

Tevens zal aandacht besteed worden op het gebied van onderling respect en sportiviteit zodat een veilig sportklimaat in de vorm van Fairplay, wordt gerealiseerd. Voor beide onderdelen heeft de SportRaad Heiloo wisselbekers beschikbaar gesteld welke rond 11. 45 uur uitgereikt zullen worden door de wethouders Onderwijs, Elly Beens en Sport , Rob Opdam. De kinderen worden groepsgewijs ingedeeld waarmee de scholen de onderlinge strijd, verdeeld over acht spelvormen, tegen elkaar zullen aangaan. De dag begint om 8.45 uur met een warming-up waarbij Freddy Fit ook weer present zal zijn.

Voor het eerst zal voor groep 1 en 2 van de Duif, op dezelfde wijze ook een sportdag op 13 mei worden georganiseerd maar dan op de school zelf. Vanwege verspreiding van de meivakantie is als alternatief gekozen voor groep 7 en 8 van de Duif voor een klimexcursie op 13 mei. Groep 8 van de Benedictus zal deze excursie op 3 juni aangaan.

De organisatie ligt in handen van de stagiaires welke bij de SportRaad stage lopen. PCC-leerlingen van Heiloo en Alkmaar zullen weer voor de nodige spel-assistentie zorgen. Alkmaar Sport en HSV leveren de nodige spelmaterialen. De vrijwilligers vanuit de SportRaad zullen zorgen dat op het facilitaire gebied, mede door het beschikbaar stellen van 100 lunch pakketjes door Albert Heijn 't Loo, het geheel weer compleet wordt gemaakt.

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant