Afbeelding
Foto AeroVista.nl

GGZ: 'Zembla stigmatiseert psychiatrie'

Algemeen Heiloo

HEILOO - ,,VARA-programma Zembla heeft op 15 april jongsleden een reportage vertoond waarbij de psychiatrie suggestief en stigmatiserend is belicht", meldt GGZ NHN in een officieel persbericht. ,,De reportage doet geen recht aan mensen met een psychiatrische aandoening en de psychiatrie in het algemeen. Ook wordt betekenisvol wetenschappelijk onderzoek om mensen met ernstige psychotische klachten perspectief op herstel te bieden gereduceerd tot het 'experimenteren met patiënten'.

'Onderstaand de feiten op een rij'

,,GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) heeft gecontroleerd medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het toevoegen van het middel memantine dat al langer in de landelijke richtlijn voor de behandeling van psychosen wordt aanbevolen. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid. Daarom is besloten deze behandeling te combineren met een onderzoek naar de effectiviteit.

Aan dit onderzoek hebben 52 wilsbekwame patiënten deelgenomen. De resultaten zijn veelbelovend; zeventig procent van de deelnemende patiënten geeft aan dat hun geheugen beter werkt, dat zij zich energieker voelen en dat ze actiever zijn. Dit is een hoopgevende ontwikkeling voor de behandeling van mensen met psychosen.

Er zijn acht patiënten geïncludeerd die in een woonvorm met 24 uurszorg verblijven, maar allen behandeld worden door een ambulant team. Vanuit het ambulante behandelperspectief is de keuze gemaakt om deze groep van acht wilsbekwame personen te includeren in het onderzoek.

Deelnemende patiënten aan een onderzoek bepalen zelf of, en in welke mate zij hun familie informeren. GGZ NHN stimuleert dit, maar onze patiënten zijn volwassen - wilsbekwame – mensen en de keuze die zij maken is aan hen.

Op basis van de melding van de medewerker die gebruik heeft gemaakt van de klokkenluidersregeling is een extern en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door twee hoogleraren psychiatrie. De conclusies van dit onderzoek wijzen geenszins op misstanden. De medewerker was werkzaam in een begeleidende functie (als agoog), waarbij het beoordelen van complexe materie als wilsbekwaamheid niet tot de bevoegdheid en het functieprofiel behoort. De medewerker wenste zelf het dienstverband bij GGZ NHN te beëindigen en is niet ontslagen. Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten met wederzijdse instemming en in bijzijn van de advocaat van deze medewerker.

Iedereen werkzaam in de zorg heeft een beroepsgeheim. Als medewerkers een organisatie verlaten blijft dit beroepsgeheim gewoon gelden. Ook voor deze medewerker. Het gaat hier om privacygevoelige informatie in de GGZ-context. Wij vinden het niet meer dan logisch dat deze privacy te allen tijde beschermd wordt. GGZ NHN gaat altijd in gesprek met cliënten, familie of medewerkers bij onduidelijkheden of klachten. Dat is in dit proces niet anders geweest en wij zijn dan ook in gesprek met alle betrokkenen. Het is niet onze gewoonte om dit via de media te doen en hebben mede daarom afgezien van medewerking aan de reportage van Zembla."

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief