'Wat doen wij voor een ander?'

HEILOO - Maandagavond 5 januari sprak de burgemeester tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk de vele aanwezigen toe. Hij refereerde aan de Oudejaarsrede van Willem van Oranje uit 1564; 450 jaar geleden en één van de belangrijkste toespraken uit de Nederlandse geschiedenis.

Hierin hield Willem van Oranje een vlammend betoog in de Raad van State, adviesorgaan van de Spaanse koning Filips II, waarin hij gewetensvrijheid verdedigde. Vrijheid, verdraagzaamheid en eenheid in verscheidenheid zijn gemeenschappelijke waarden die we volgens Hans Romeyn ook in deze tijd en in ons eigen dorp in ere moeten houden. Ook de komst van Willibrord naar Heiloo werd aangehaald. ,,Het is goed dat we ons bewust zijn van onze geschiedenis; of het nu gaat om de uitspraken van Willem van Oranje of de komst van Willibrord naar Heiloo. Aan het eerste moeten we voortdurend met elkaar werken en aan het laatste willen we in 2015 extra aandacht besteden."

Over betrokkenheid en aandacht voor elkaar zei de burgemeester: ,,In Heiloo hebben we allemaal, op onze eigen manier, ook het afgelopen jaar mogen meewerken aan het vormgeven van onze samenleving." Hij prees de vele vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor een ander. Daarnaast sprak hij de hoop uit, dat hoewel niet alle beslissingen van het nieuwe college iedereen welgevallig zullen zijn: ,,… we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven en begrip kunnen blijven opbrengen voor elkaars standpunten."

Over de uitvoering van de drie decentralisaties zei hij: ,,We denken dat we daarop goed zijn voorbereid, maar de praktijk zal het uitwijzen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen." Romeyn besloot zijn nieuwjaarsrede met de vraag, die iedereen zichzelf zo nu en dan zou kunnen stellen: ,,Wie zijn wij? Wat doen wij voor een ander, wat doen wij voor elkaar in Heiloo in 2015?"

Meer berichten