scherven serviesgoed
scherven serviesgoed Foto: Baduhenna

Rijkdom en status, mooi wonen in groen Heiloo.

zondag 26 november 2023 15:00 tot 17:00

Buitenhuis Vrieswijk in Heiloo.

Heiloo kende vele buitens, sommige zoals Ter Coulster van middeleeuwse oorsprong, 

Vanaf de 17de eeuw kochten stedelingen graag zo’n historische buitenplaats of bouwden er zelf een. Er ontstond een ware villacultuur. De eigenaren etaleerden hun rijkdom en goede smaak door de aanleg van een grote tuin en bijzondere gebruiksvoorwerpen.

 De meeste buitenhuizen zijn verdwenen maar archeologische opgravingen vertellen ons veel over de rijkdom, gewoontes en gebruiken van de bewoners. 

Kom alles te weet tijdens de lezing “Buitenplaats Vrieswijk in Heiloo” die Archeologisch museum Baduhenna Heiloo organiseert op zondag 26 november van 15.00-17.00 uur. Sprekers zijn Arsène Haverman en Wouter van der Meer.

Het verhaal en de sprekers

            Arsène ontdekte de funderingen en een beerput vol archeologisch materiaal van het oude buitenhuis Vrieswijk. Tijdens de lezing vertelt hij over het archeologisch onderzoek en de vroegere bewoners van Vrieswijk. Hij geeft de toehoorders volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Arsène Haverman is amateur archeoloog en mede oprichter van Stichting Regionale Archeologie Baduhenna. Als eerste voorzitter heeft hij de grondslag gelegd voor het museum en het beschermen van het archeologisch erfgoed van Heiloo.

De strandwal bood een gunstig landschap voor de bouw van de buitenhuizen. Aan de rand van de strandwal in de nabijheid van water, zodat er toevoergreppels waren voor de aanvoer van materialen en er water in de slotgracht stond. Er waren akkerlandjes en sappige weiden voor de koetjes. Een heerlijk landleven en spijzen in overvloed. 

            Wouter onderzocht de planten en voedsel resten die bij archeologisch onderzoek gevonden werden, zij vertellen veel over het vroegere landschap en de eetgewoontes van de “gegoede lieden”.

Wouter van der Meer studeerde in 2005 af aan de Universiteit van Amsterdam als mediterraan archeoloog. Tijdens zijn studietijd bracht interesse voor landbouw, handel en voeding hem in contact met het macrobotanische aspect van de archeobotanie. Vanaf 2006 is Wouter een partner in BIAX-Consult.

Aanmelden via communicatie@baduhenna.nl met vermelding van naam en het aantal personen. Aanmelden is verplicht. 

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Inloop vanaf 14.30 uur. 

Locatie: Filmzaal Historisch museum Heiloo, Landgoed Willibrordus, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo. 

Meer informatie op: www.baduhenna.nl